PCM600 aplikacja do zarządzania urządzeniami zabezpieczającymi i sterującymi

Łatwe w obsłudze narzędzie, zapewniające wszechstronną funkcjonalność wymaganą przez cały cykl życia urządzeń zabezpieczających i sterujących Relion® firmy ABB. Narzędzie wspiera aplikacje dla sieci transmisyjnych i dystrybucyjnych.

Program PCM600 jest zgodny z IEC 61850, co upraszcza programowanie przekaźnika i umożliwia wymianę informacji z innymi narzędziami zgodnymi z normą IEC 61850. Hierarchiczna prezentacja projektu odzwierciedla rzeczywistą topologię systemu. Pozwala sprawnie przeglądać i edytować informacje o systemie zasilania.

Efektywne projektowanie

PCM600 zapewnia wydajną funkcjonalność dla konfiguracji aplikacji i komunikacji. Dzięki intuicyjnemu i dobrze zorganizowanemu interfejsowi użytkownika PCM600 oferuje łatwą w obsłudze możliwość śledzenia poprawności sygnałów We/Wy oraz ich analizę. Interfejs użytkownika, organizacja pracy oraz model danych jest oparty na modelu IEC 61850. PCM600 jest zaprojektowany zgodnie z tą samą filozofią, co sam przekaźnik. Zapewnia płynną i bezbłędną integrację między programem a przekaźnikiem.
PCM600 oferuje możliwość projektowania komunikacji IEC 61850 na poziomie poszczególnych pól jak i całej stacji. Natomiast komunikację GOOSE między poszczególnymi polami oraz całej stacji wraz z sterowaniem i zestawem blokad dla transformatorów połączonych równolegle.

Parametryzacja

Funkcjonalność filtrowania PCM600 pozwala szybko przeglądać i zmieniać najważniejsze parametry przekaźnika lub w trybie zaawansowanym obsługiwać wszystkie parametry zabezpieczenia. Poprzez przesłanie bieżących ustawień i funkcji porównania można sprawdzić, czy zamierzone ustawienia zostały zmodyfikowane i czy wartości są poprawne, zanim zostaną pobrane nowe ustawienia zabezpieczenia.

Analiza i monitoring

PCM600 dodatkowo może monitorować pomiary i statusy sygnałów. PCM600 skanuje i pobiera informacje o zakłóceniach w celu automatycznego generowania plików raportów. Może również automatycznie wysłać raport do wstępnie zdefiniowanych adresów e-mail tak, aby ułatwić wprowadzanie działań korygujących. Pozwala to inżynierom skoncentrować się na analizie zakłóceń przekaźników, a nie na ręcznym gromadzeniu danych.

Pobieranie oprogramowania

Możesz pobrać oprogramowanie PCM600 za pośrednictwem poniższego linku. Otrzymasz również aktualizacje, takie jak informacje o nowych wydaniach PCM600. Linki otrzymasz bezpośrednio w wiadomościach e-mail po wcześniejszym zarejestrowaniu się w ABB Substation Automation Software Library.


Dlaczego ABB?

  • PCM600 wykorzystuje unikalną koncepcję łączności ABB
  • Zarządzanie komunikacją w celu konfiguracji różnych protokołów komunikacyjnych
  • Konfiguracja sprzętowa oraz zarzadzanie informacjami na wyświetlaczu przekaźnika
  • Łatwe i wydajne przygotowanie aplikacji przekaźnika
  • Łatwe w użyciu narzędzie do konfiguracji, możliwość śledzenia poprawności sygnałów We/Wy oraz ich analiza

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language