Zdalne wstawianie/wyjmowanie wyłącznika / stycznika dla zapewnienia bezpieczeństwa operatora

Bezpieczniejsze środowisko pracy dla pracowników stacji elektroenergetycznych dzięki sprawdzonej metodzie zwiększenia odległości między pracownikiem a miejscem wyładowania energii łuku elektrycznego w obiekcie z rozdzielnicą.

Proces wsuwania i wysuwania wyłącznika z lub do położenia podłączonego, jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji narażających operatora na ryzyko. Rosnąca świadomość potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa operatorom doprowadziła do zakwestionowania przez pracodawców dotychczas stosowanych konstrukcji rozdzielnic, które wymagały otwarcia drzwi klatki w celu podłączenia lub odłączenia obwodu pierwotnego oraz wtórnego obwodu sterującego. Nieprawidłowości działania urządzeń w trakcie tych operacji mogą mieć katastrofalne skutki zarówno dla sprzętu jak i pracowników. Nadzorowane wstawianie i wyjmowanie wyłącznika przy zamkniętych drzwiach pola jest fundamentalną i powszechnie uznawaną praktyką służącą bezpieczeństwu. Ponadto, starsze konstrukcje wyłączników są bardziej skomplikowane i podatne na usterki mechaniczne, co stwarza problemy dla bezpieczeństwa.

Próżniowe wyłączniki średnich napięć ABB mogą być wyposażone w całkowicie zintegrowane systemy obsługi z napędem silnikowym, i mogą być instalowane przy wymianie rozdzielnic na nowe lub instalowaniu nowych wyłączników w miejsce starych bądź też przy modernizacji urządzeń innych producentów polegającej na wymianie wkładów wyłączników wymianie wkładów wyłączników (hard-bus) lub kompletnych kaset z wyłącznikami (cradle-in-cradle). 

Wyłączniki zgodne z normą IEC

Typ Truck mounted driver OneFit Safety Plus TruckMaster
Jeden na ... Wyłącznik Wyłącznik Rozdzielnica
Kaseta Kaseta Toczenie 
Przesuwanie w pionie
Dowolnie
Cykl eksploatacyjny urządzenia Aktywne Modernizacja (OneFit) Modernizacja
Typ wyłącznika VD4, VM1 VD4, VM1 VD4, VM1, HD4
Typ stycznika VSC VSC VSC
Typ rozdzielnicy UniGear Dowolnie Dowolnie

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oferta powiązana

Select region / language