Wyłączniki wnętrzowe średnich napięć

Wyłączniki w izolacji próżniowej i gazowej przeznaczone do sieci podziału pierwotnego i wtórnego dla parametrów do 40,5kV, 3150A, 63kA

Wnętrzowe wyłączniki próżniowe ABB nadają się do wyłączania prądów zwarciowych, linii napowietrznych i kablowych, zarówno pod obciążeniem jak i bez obciążenia, do zabezpieczania transformatorów, generatorów, silników, systemów sterownia i kondensatorów – również połączonych równolegle.

Wyłączniki w izolacji gazowej typu SF6 nie generują przepięć operacyjnych i nadają się do modernizacji i rozbudowy starszych instalacji w których materiały izolacyjne mogą być szczególnie wrażliwe na naprężenia dielektryczne.

Wyłączniki wnętrzowe rozdziału wtórnego nadają się do wykorzystania w bezobsługowych stacjach transformatorowych SN/NN bez dodatkowego zasilania.

Dlaczego ABB?

  • Pełne wsparcie inżynieryjne i techniczne
  • Produkty dostosowane do potrzeb rynku lokalnego
  • Krótkie terminy realizacji
  • Szybka odpowiedź na zapytania ofertowe

Nasza oferta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Showing offering for:

Dowiedz się więcej [EN]

Oferta powiązana

Select region / language