Zabezpieczenie różnicowe i sterownik linii RED615

RED615 jest zabezpieczeniem różnicowym linii z funkcjami sterowniczymi, obejmującym oba jej końce i działającym odrębnie w każdej fazie. Doskonale sprawdza się zarówno w sieciach energetyki zawodowej, jak i przemysłowych, włączając w to sieci dystrybucyjne zamknięte i promieniowe, z pracującą w głębi sieci generacją rozproszoną lub bez takiej generacji

RED615 należy do rodziny produktów ABB Relion® oraz do serii 615 obejmującej produkty zabezpieczeniowe i sterujące. Przekaźniki serii 615 charakteryzują się małymi rozmiarami oraz konstrukcją modułową umożliwiającą swobodne wyjmowanie.

RED615 jest trójsystemowym (z trzema systemami pomiarowymi, oddzielnie dla każdej fazy) szybkim, wzdłużnym zabezpieczeniem różnicowym dla linii napowietrznych i kablowych w sieciach dystrybucyjnych energetyki oraz sieciach przemysłowych. Dostępne są trzy standardowe konfiguracje RED615, wyłącznie zabezpieczenie różnicowe oraz dwie konfiguracje rozszerzone z dodatkowymi funkcjami zabezpieczeniowymi. Dwa przekaźniki RED615 połączone łączem komunikacyjnym tworzą układ w pełni selektywnego zabezpieczenia odcinkowego. Rozwiązania w postaci zabezpieczenia odcinkowego są zazwyczaj wymagane w dystrybucyjnych sieciach pierścieniowych oraz sieciach zamkniętych, znajdują także zastosowanie w sieciach promieniowych z generacją rozproszoną.

RED615 jest wyposażony w wersję standardu IEC 61850, służącego do komunikacji w obrębie stacji, w tym IEC 61850 z obsługiwaną magistralą procesową zgodnie z IEC 61850-9-2 LE edycja 2 z udostępnianiem wartości próbkowanych napięć innym urządzeniom serii 615. RED615 obsługują szereg protokołów komunikacyjnych, IEC 60870-5-103, Modbus® oraz DNP3. Protokół komunikacyjny Profibus DPV1 jest obsługiwany poprzez zastosowanie konwertera protokołów SPA-ZC 302. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.

.

Dlaczego ABB?

  • Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
  • Szeroki zakres ochrony i kontroli funkcjonalności, z sensorów lub konwencjonalnych przekładników
  • Gotowe standardowe konfiguracje, włączając komunikacje zabezpieczenia różnicowego linii, dla szybkiej i łatwej konfiguracji z możliwościami adaptacji
  • Komunikacja zabezpieczenia różnicowego linii pomiędzy podstacjami poprzez połączenie światłowodowe lub przez połączenie przewodowe
  • Idealny do zastosowań różnicowych linii z transformatorem w strefie
  • IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
  • IEC 61850 Edycja 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikaty i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
  • Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej opartej na HMI
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language