OneFit: koncepcja retrofitu z uwzględnieniem połączeń szynowych

OneFit to najnowsze rozwiązanie retrofitowe bez konieczności wymiany szyn, w rozwiązaniu tym wykorzystuje się bezpieczną technikę wymiennych modułów, umożliwiającą łatwe podłączenie nowego wyłącznika do istniejących pól

Retrofit (modernizacja poprzez wprowadzenie nowych elementów) wyłączników to opłacalna alternatywa wobec całkowitej wymiany rozdzielnic. System adaptacyjny (zestaw OneFit) umożliwia wbudowanie w dotychczasowe pole w pełni standardowej, wysuwnej aparatury ABB.

Rozwiązanie OneFit składa się z korpusu, w którym mieści się standardowy wyłącznik podłączony do izolatorów przepustowych istniejącej rozdzielnicy przez dodatkowy obwód elektroenergetyczny, pełniący również rolę wewnętrznego złącza z nowym wyłącznikiem.

Zakres produktowy
Gama rozwiązań OneFit obejmuje cztery pakiety różniące się poziomem zaawansowania technicznego pod względem bezpieczeństwa osób i stopnia modernizacji rozdzielnicy:

  • OneFit
  • OneFit Safety
  • OneFit Safety Plus
  • OneFit eSafety Plus

Dlaczego ABB?

  • Korzyści zarówno w krótkiej i długiej perspektywie
  • Racjonalnie ograniczona przebudowa oraz związane z tym wyłączenie pola w porównaniu z wymianą rozdzielnicy
  • Sprzęt i części zapasowe są kompatybilne z nowymi polami ABB oraz innymi rozdzielnicami
  • Urządzenia są możliwe do wykorzystania w przyszłości przy wymianie rozdzielnicy ABB, które zoptymalizują inwestycję podczas kolejnego odnowienia podstacji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language