Instalacja i uruchomienie urządzeń średniego napięcia

Zmniejsz ryzyko, przyspiesz rozruch i zachowaj optymalną wydajność w systemie energetycznym, od pierwszej operacji i w trakcie całego cyklu życia urządzeń.

ABB dostarcza usługi świadczone przez certyfikowanych inżynierów, ekspertów od: instalacji urządzeń, uruchomienia zimnej i ciepłej instalacji dla produktów automatyki w sieciach dystrybucyjnych, urządzeń łączeniowych, ograniczających, urządzeń pomiarowych, rozdzielnic, podstacji modułowych, inteligentnych budynków i modułów magazynowania energii.

 

Serwisanci ABB przechodzą rygorystyczne szkolenia specjalistyczne produktu, zanim zostaną dopuszczeni do przeprowadzenia prac serwisowych na miejscu u klienta. Można sprawdzić umiejętności Inżyniera ABB świadczącego usługi średniego napięcia na podstawie jego identyfikatora za pomocą centralnej bazy >> Certyfikacja umiejętności serwisantów ABB

 

Kontakt z przedstawicielem serwisu ABB w kraju jest dostępny na tej stronie:

Usługi instalacyjne dla rozdzielnic SN
Pełne usługi instalacyjne obejmują:

Uruchomienie rozdzielnic SN
Certyfikowani technicy wykonują uruchomienie systemów rozdzielczych, automatyki zabezpieczeniowej i sterowania w ramach dostawy sprzętu, która obejmuje:

  • Zimny rozruch w celu sprawdzenia ochrony i kontroli działania.
  • Zasilenie energią urządzenia.
  • Nadzór podczas rozruchu.

Testowanie automatyki zabezpieczeniowej i sterującej /usługi uruchomienia
MV Serwis MV posiada wiedzę, aby przetestować zabezpieczenia i systemy automatyki zabezpieczeniowej na obiekcie u klienta, aby upewnić się, że przekaźniki działają prawidłowo i są prawidłowo podłączone. Szczegółowe zakresy pracy zostały opracowane w oparciu o wymagania klienta. Fabrycznie wyszkoleni inżynierowie i technicy mogą sprawdzić, czy ustawienia zabezpieczeń są poprawne oraz mogą wykonywać testy funkcjonalne systemu, aby sprawdzić integralność systemu. Przekaźniki są uruchamiane poprzez kontrolne sygnały wyzwalające, aby upewnić się, że przechodzą testy. Testy mogą być również wykonywane w trakcie eksploatacji. Okablowanie systemu jest weryfikowane również z rysunkami wykonawczymi. Dostarczamy sprawozdanie z wykonanych badań.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language