ZX0.2 IEC

Flexibelt gasisolerat ställverk för mellanspänning upp till 36 kV och 2 500 A, enkel samlingsskena, utförande med enskilt fack.

ZX0.2 kan installeras mot vägg eller fristående i ställverkslokalen. Erforderligt fackdjup för båda installationsmetoderna är 1 330 mm. Bredden för ett fack (utgående eller sektionering) är alltid en multipel av 600 mm. Kabelanslutning görs via ett yttre konsystem anpassat för märkströmmen och nås från framsidan.

ZX0.2-facken är mycket mångsidiga och täcker många olika konfigurationer för instrumenttransformatorer och metoder för montage.

Ställverkssystemet går att styra på konventionellt sätt med en manuellt manövrerad trelägesfrånskiljare. Dessutom finns alla möjligheter att fjärrstyra systemet med en kontroll- och skyddsenhet som hanterar alla funktioner för skydd, styrning, signalering, mätning och övervakning.

Den idealiska lösningen för kommuner och energiföretag samt industrifastigheter och offentliga byggnader.

Produktprogram

  • Märkspänning: Upp till 36 kV
  • Märkström: Upp till 2 500 A
  • Märkbrytström: Upp till 31,5 kA
  • Märkstötström: Upp till 80 kA

Varför ABB?

  • Maximal användarsäkerhet 
  • Minimala totalkostnader
  • Maximal tillgänglighet 
  • Högspänningsdel helt oberoende av omgivande miljö
  • Lösning när utrymmet är begränsat

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar