Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ställverk för järnvägstillämpningar

Luft- och gasisolerade ställverkslösningar i världsklass för järnvägar upp till 40,5 kV för både 16,7 Hz och 50 Hz

ABB erbjuder ett omfattande sortiment av AC-traktionsanläggningar för både 16,7 Hz till 25 Hz och 50 Hz till 60 Hz. De består av matarstationer och kopplingsstolpar för en- eller tvåfas, autotransformatorstationer och nätstationsautomation (lokal styrning och lokalt skydd).


UniGear R
är en ny, modern och avancerad luftisolerad enfas fördelningscentral som täcker marknadens behov för både 16,7 Hz och 50 Hz.

ZX1.5-R är ett specialutformat gasisolerat ställverk för en- och tvåfas för elektriska traktionssystem, och det klarar alla behov.

DCGear, ställverk för järnvägstillämpningar för likströmsmatning. Omfattar både 750 och 1500 VDC och passar tillämpningar för tunnelbana, spårvagn, rälsbuss och pendeltåg.

Varför ABB?

  • Enkelt att anpassa och integrera för att passa olika kundkrav
  • Maximalt skydd för personal och utrustning
  • Största möjliga tillförlitlighet; hållbart och tåligt 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:
Loading documents