Smarta elnät blir smartare

Digitalisering gör distributionsnäten autonoma i ett pilotprojekt i Norge.

ABB i Norge samarbetar med en elnätskund för att digitalisera distributionsnätet. I samarbete med Norges näst största elnätsoperatör, Skagerak Nett, kommer ABB att bidra till ett starkare distributionsnät genom att höja tillförlitligheten i kraftförsörjningen.
Målet är att kunna visa ett exempel på ett självläkande nät och på så sätt minska inverkan av strömavbrott genom att demonstrera en fullt distribuerad fellokalisering, isolering och återställning av kraftförsörjningen (FLISR). Systemet klarar av att identifiera, lokalisera och koppla bort felet snabbare, vilket innebär att elnätsoperatören kan utföra reparationen snabbare. Det kommer att märkbart minska tiden för strömavbrottet för slutkunderna och minska kostnaderna för nätoperatörerna. 

Detta nästa steg i digitaliseringen av distributionsnätet är en mer flexibel, kostnadseffektiv och smart elnätslösning. Tanken är att givare, datorteknik, kommunikation och programvara ska kunna göra nätet autonomt så att det kan sköta sig självt. 

Tänk dig ett fel som uppstår i distributionsnätet. Felet detekteras i huvudstationen och brytaren kopplar bort den påverkade nätdelen, alla abonnenter påverkas. 

Det nya systemet analyserar automatiskt situationen, lokaliserar felet och slår från lastbrytarna på ömse sidor om felet. Därigenom kan systemet slå till brytaren i huvudstationen och återställa kraftmatningen i de delar av nätet som fortfarande kan användas, eller till och med mata nätet från ett annat håll. 

Lösningen eliminerar inte strömavbrott men minimerar antalet abonnenter som påverkas. 

Ett stort steg mot ett mer autonomt kraftnät
ABB i Norge kommer att leverera fyra kompakta nätstationer (CSS) med 24 kV SafePlus-ställverk, transformator och lågspänningsutrustning. Var och en av de fyra smarta stationerna är utrustade med motorstyrda brytare, toppmoderna instrument, styrenheter och kommunikationsenheter från ABB som t.ex. RIO600 FPI in- och utgångsenheter och ARC600 trådlösa styrenheter i Arctic-familjen. En av dessa nätstationer kommer att ha en brytare på den utgående kabelmatningen för extra skydd med ett REC615 reläskydd i Relion-serien.

Hjärtat i systemet är ABB:s (SCADA-baserade) styrenhet COM600 för elnätsautomation som placeras i den huvudstation som matar nätet. COM600-enheten tar emot information i så gott som realtid från ARC600-styrenheterna som är placerade i de fyra nätstationerna i distributionsmatningen. Deras uppgift är att transformera nätspänningen till en lägre spänning och distribuera den till hushåll och industrier. ARC600-styrenheten tar emot insignaler från instrument och givare i stationen och distribuerar signalerna via VPN-skyddad och krypterad mobilkommunikation till COM600-enheten i huvudstationen. 

Konceptet att fördela den självläkande funktionen och FLISR-funktionen innebär att nätoperatören kan göra avgränsade delar av elnätet mer autonoma. Det kan vara till stor hjälp för nätoperatörer som inte är beredda att implementera en mer centraliserad självläkande lösning.

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar