Fjärransluten I/O-enhet RIO600

RIO600 möjliggör en flexibel, IEC 61850-kompatibel användning av fjärr-I/O

RIO600 är en fjärransluten I/O-enhet avsedd för utökning av de digitala och analoga in- och utgångarna på skyddsreläerna i ABB:s Relion®-serie samt för att skapa in- och utgångar för stationsautomationsenheten COM600 via IEC 61850-kompatibel kommunikation. Den här enheten ger maximal I/O-flexibilitet och sömlös IEC 61850-kommunikation mellan stationens binära och analoga signaler.

En av fördelarna med RIO600 är att den bidrar till att förenkla och minska kablaget i stationen. Ett traditionellt, helt trådanslutet styr- och skyddssystem för ställverk/stationer inbegriper omfattande I/O-kablage. Med RIO600-enheten tillhandahålls dessa extra in- och utgångar däremot i själva ställverket. 

RIO600 använder Ethernet-standard IEC 61850 för horisontell GOOSE-kommunikation. Signalerna kan överföras inom ställverket och till automationssystem på högre nivå. På samma sätt kan signaler från automationssystemen på högre nivå överföras till RIO600 via anslutna skyddsreläer. Enheten har även stöd för Modbus TCP-baserad kommunikation, som används i många olika tillämpningar.

För nätautomationstillämpningar har RIO600 en felindikeringsfunktion (Fault Passage Indication, FPI). RIO600 möjliggör korrekta ström- och spänningsmätningar från mellanspänningsnät med hjälp av ABB:s sensorprodukter. Baserat på de uppmätta värdena ger RIO600 en felindikation och rapporterar den till det överordnade systemet. RIO600 möjliggör även övervakning av kraftflöde och elkvalitet.

Tack vare enhetens modulbaserade konstruktion kan du installera de specifika modulkonfigurationer som krävs i det aktuella elsystemet. Enheten ger full flexibilitet eftersom en anordning kan inbegripa upp till 40 in- eller utgångar och koppla samman flera olika typer av moduler. RIO600-enhetens konstruktion är baserad på en industriell maskinvaruplattform och ger samma noggrant testade tillförlitlighet, prestanda och realtidsfunktioner som ABB:s skyddsreläer.  

Varför ABB?

  • IEC 61850- och Modbus TCP-kompatibel stationsbuss för utökning av skydds- och styranordningar
  • Snabb realtidskommunikation mellan skydds- och styrreläer och fysiska in-/utgångar 
  • Många olika I/O-alternativ
  • Flexibel tillämpning med felindikering (Fault Passage Indication, FPI) för nätautomationstillämpningar
  • Överensstämmer med IEC 61850-kraven för kommunikationsprestanda (typ 1A, klass P1) 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar