Nytt koncept med centraliserad skydds- och kontrollösning för distributionsnät

SSC600 centraliserar alla skydds- och kontrollfunktioner i en enda IEC 61850-kompatibel enhet på stationsnivå. Minskar nätverkskomplexiteten och stödjer en optimal, livslång tillgångshantering för den digitala elkraftanläggningen.

ABB introducerar en innovativ, centraliserad metod för skydd och kontroll inom distributionsnät som ingår i ABB AbilityTM , SSC600 (Smart Substation Control and protection for electrical systems). Även om det representerar ett nytt sätt att tänka bygger SSC600 på ABB:s gedigna och beprövade tekniska grund som finns i det välkända Relion® skydds- och kontrollsortimentet.

SSC600 har utformats för att stödja ABB Ability-erbjudandet med digitalt aktiverade lösningar som hjälper elnätsbolag och industrier att få mer kunskap, göra mer och göra det bättre än tidigare. Kombinationen av SSC600 med andra ABB Ability-produkter och -lösningar ger ett nytt sätt att se på livscykelhantering för elkraftsanläggningar. De avancerade anslutningsfunktionerna hos SSC600 möjliggör en sömlös integrering med andra tjänster som till exempel fjärrdiagnostik, hantering av tillgångar och uppgraderingstjänster.

SSC600 täcker omfattande applikationer med en enda enhet, för bekväm stationsöversikt, minimalt ingenjörsarbete, enkel och kostnadseffektiv hantering och avancerad livscykelhantering för den digitala elkraftsanläggningen. Genom att kombinera SSC600 med SMU-enheter som tillhandahåller mätningar mellan den primära utrustningen i ställverket och SSC600 skapas en unik, IEC 61850-kompatibel, centraliserad skydds- och kontrollösning.

”SSC600 ger ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att uppgradera en befintlig elkraftsanläggning med den senaste tekniska utvecklingen inom skydd och kontroll, samtidigt som de befintliga reläerna fungerar som extra skydd”, säger Alessandro Palin, VD för ABB:s verksamhet Distributions Solutions. ”Nya installationer kommer rent praktiskt endast behöva sammanslagningsenheter (SMU) på facknivå i tillägg till SSC600. Genom att lägga till en andra SSC600-enhet skapas en centraliserad skydds- och kontrollösning med fullständig redundans”.

Den modulära programvaran ger möjlighet till anpassning vid beställning och flexibel modifiering under den digitala elkraftsanläggningens hela livslängd. SSC600 är redo att utvecklas tillsammans med elnätet för att anpassas till ändrade skyddskrav. Kontinuerlig tillgång till ny programvaruutveckling garanterar att systemet i stationen alltid är aktuellt. Fördelen med att endast behöva modifiera en enhet istället för alla skydds- kontrollenheter på facknivå gör det enklare än någonsin att uppgradera hela systemet.

Caruna, Finlands största eldistributionsaktör, sökte efter en flexibel och framtidsbeständig lösning för sitt elnät och valde att använda ABB:s nya smarta styr- och skyddslösning för elkraftsanläggningar. För att uppfylla nya skyddskrav och dra nytta av den senaste utvecklingen inom reläskyddsteknik installerades SSC600 i Carunas kraftstation i Noormarkku.

”SSC600 representerar ett modernt och kostnadseffektivt sätt att upptäcka, lokalisera och isolera fel som är fördelaktigt för våra kunder”, säger Sauli Antila, chef för nätutveckling hos Caruna. ”SSC600 erbjuder också en bekväm plattform för att skapa nya funktioner som möter framtida krav.”

Möjligheten att övervaka och styra många olika stationsenheter med en enda enhet via ett centraliserat gränssnitt mellan människa och maskin (HMI) ger en ökad situationsmedvetenhet och enkel åtkomst till värdefull information.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar