Teknik för lokalisering av jordfel från ABB får utmärkelsen Årets Nätverksinitiativ

Ett innovativt jordfelsskydd med en unik felindikeringsmetod som utvecklats av ABB har i Finland vunnit priset som 2017 års nätverksinitiativ. 

Den nya tekniken är högst aktuell, eftersom andelen markförlagda kablar och förnybar energiframställning ökar. Det förbättrar elnätsföretagens felhantering och ökar därmed leveranssäkerheten.

En renovering av elnätet i storleksordningen flera miljarder euro pågår just nu i Finland. Luftledningar ersätts av markförlagda kablar i allt högre grad, pådrivet av elmarknadslagen. Att detektera och lokalisera fel i ett marknät kräver helt nya metoder som är precis lika användbara för luftledningsnät. Den nya, prisbelönta feldetekteringsmetoden, som baseras på multifrekvent admittansberäkning, är ett svar på denna utmaning.

”Priset är ett fint och uppskattat erkännande av ABB:s åtaganden kring byggandet av framtidens kraftnät. Tekniken är resultatet av många års produktutveckling, och bakom det ligger också ett tätt samarbete med våra kunder och olika utbildningsinstitutioner” säger Dick Kronman, Business Development Manager på ABB.

ABB har provat tillförlitligheten hos den prisbelönta jordfelslokaliseringstekniken i omfattande fältprover, bl.a. i ett projekt för intelligenta elnät i Sundom i Vasa. Med den nya tekniken går det att detektera fel redan i begynnelsestadiet, när de fortfarande kan isoleras och repareras innan felet orsakar ett avbrott. Med hjälp av den avancerade tekniken kan fel upptäckas på ett kostnadseffektivt sätt i den sekundära stationen.

”Med den nya fellokaliseringslösningen installerad i sekundära stationer har vi nyckeln till den kostnadseffektiva driftsäkerheten hos ett intelligent elnät. Automatiseringen av felhanteringsprocessen understryker ytterligare betydelsen av en exakt och tillförlitlig felindikering. Det finns en stor marknad utanför Finland för fellokaliseringstekniken utvecklad av ABB. Den här fellokaliseringslösningen finns även för luftledningsnät” säger Kronman.

Prisceremonin ägde rum under nätverksmässan i Tammerfors den 25 januari. Priset togs emot å ABB:s vägnar av Ari Wahlroos, Senior Principal Engineer, och Janne Aaltonen, Principal Engineer. Utmärkelsen överlämnades av riksdagsman Harri Jaskari och direktör Kenneth Hänninen, som ansvarar för energinätsdivisionen inom Finsk Energiindustri.

ABB i Finland har ett globalt ansvar inom ABB Group för utveckling av reläskydd samt styr-, automations- och övervakningsprodukter för lokalnät. Integrationen av skydd och automation, d.v.s. införandet av intelligens i näten, har pågått sedan 1980-talet i Finland.

Ari Wahlroos, Senior Principal Engineer, och Janne Altonen, Senior Application Specialist, har deltagit i utvecklingen av ABB:s teknik för jordfelslokalisering som erhöll utmärkelsen Årets Nätverksinitiativ. De har årtionden av erfarenhet inom forskning och utveckling för kraftnätsprodukter hos ABB. 
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar