Motorskydd och kontroll

Motorskydd används för att förhindra skador på elmotorer, t.ex. interna motorfel. Dessutom måste externa förhållanden kunna avläsas vid anslutning till elnätet eller under användning, och avvikande förhållanden måste kunna förebyggas. Skyddsreläet förhindrar också att eventuella störningar fortplantas ut i nätet.

 • Motorskyddssystem måste vara anpassade efter flera olika parametrar: motoreffekt och motortyp
 • Strömrelaterade aspekter som spänning, fas, jordningsmetod och kortslutningsström
 • Vibration, vridmoment och andra mekaniska begränsningar
 • Processegenskaper
 • Miljön där motorn och tillhörande kopplingsutrustning används
 • Tillåten tid med låst rotor och tillåten accelerationstid – varm/kall
 • Tid-strömkurva vid motorstart
 • Startfrekvens

Skyddsreläerna ger primärt skydd för synkrona och asynkrona motorer. De kan användas med kretsbrytarstyrda och kontaktorstyrda motorer i en mängd olika drivtillämpningar, t.ex. motorsystem för pumpar, fläktar, kompressorer, valsverk och krossar.

Varför ABB?

 • Motorskydd och kontroll för många olika enheter
 • Tillämpningsspecifik standardkonfiguration som minskar reläets installations- och driftsättningstid
 • Förkonfigurerade lösningar för eldistribution och industritillämpningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudanden

Visa erbjudande för:
Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar