Transformatorskydd

Krafttransformatorer är kritiska enheter i elnätet. De har lång ledtid för reparation och utbyte. Transformatorskyddet måste därför begränsa eventuella skador på transformatorer som drabbas av fel. Vissa skyddsfunktioner, t.ex. övermagnetiseringsskyddet och det temperaturbaserade skyddet, identifierar driftförhållanden som kan resultera i transformatorfel.

Transformatorfel kan delas in i följande kategorier:

  • Lindningsfel på grund av kortslutning (varv-varv-fel, fas-fas-fel, fas-jord, öppen lindning)
  • Kärnfel (kärnisoleringsfel, förkortade skikt)
  • Fel i kopplingsterminalen (öppna ledningar, lösa anslutningar, kortslutningar)
  • Fel i lindningskopplaren för omkoppling med last (mekaniska och elektriska fel, kortslutning, överhettning)

ABB:s transformatorskyddsreläer används för skydd, styrning, mätning och övervakning av krafttransformatorer, enhetstransformatorer och step-up-transformatorer, inklusive generator-transformatorblock i eldistributionsnät för energiföretag och industrier. Reläerna ger primärt skydd för krafttransformatorer med två lindningar och generator-transformatorblock.

Varför ABB?

  • Flexibelt transformatorskyddsrelä för krafttransformatorer med två lindningar
  • Differentialskydd, termiskt överlastskydd, spänningsskydd och automatisk spänningsreglering
  • Konfigurerbara funktioner som tillgodoser specifika krav i olika tillämpningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudanden

Visa erbjudande för:
Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar