Transformatorterminal RET 541

Transformatorterminalen RET 541 är avsedd för skydd, styrning, mätning och övervakning av tvålindade krafttransformatorer och generator-transformatorblock i distributionsnät


Ej aktiv produkt sedan 2022

RET 541-terminalerna har en mängd funktioner som passar olika typer av tillämpningar. Förutom det stabiliserade trefasiga differentialskyddet med övertonsblockering för 2:a och 5:e tonen har basversionen trefas överspänningsskydd, ej riktningskänsligt jordfelsskydd, begränsat jordfelsskydd, termiskt överlastskydd för transformatorer och fasobalansskydd. 

I serien finns även versioner med överspännings- och underspänningsövervakning, riktningskänsligt jordfelsskydd, restspänningsskydd och övermagnetiseringsskydd, överfrekvens- och underfrekvensskydd samt underimpedansskydd. Förstärkt med automatisk spänningsreglering (tillval) fungerar terminalen som en integrerad transformatorhanteringsenhet. 

Dessutom finns det en särskild kontrollversion av terminalen med enbart spänningsreglering och kontrollfunktioner. 

Varför ABB?

  • Stöd för ett stort antal protokoll
  • En del av RE500-serien
  • Minst i RET 541/543/545-familjen, 15 ingångar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar