ABB Metallurgys livscykelanalys – första steget mot klimatsmartare produkter

ABB:s elektromagnetiska omrörare ArcSave sparar drygt sex gånger mer koldioxid än vad den ger upphov till under sin livstid. Tack vare en livscykelanalys för omröraren kan ABB Metallurgy och deras kunder ta ytterligare kliv mot minskat klimatavtryck. Nu skrivs nästa kapitel i ABB:s resa mot en hållbar framtid.

Dela sidan

Letar du efter support eller köpinformation?

Kontakta oss
I över 80 år har ABB:s elektromagnetiska omrörare effektiviserat resursanvändningen vid ståltillverkning, bland annat genom att bidra till minskad energiförbrukning. Men i arbetet för en hållbar framtid eftersträvas hela tiden att gå ett steg längre, och ett systematiskt arbete för att minska omrörarens klimatavtryck har därför startat.

Livscykelanalysen är ett omfattade arbete och medarbetare från alla ABB Metallurgys avdelningar har bidragit med data. ”En sådan här analys är bara möjlig när det finns ett samarbete över funktioner, där medarbetare bidrar med data, kompetens och erfarenhet”, säger Alice Granehed, projektedare, som tillsammans med Emil Blomqvist, Mechanical Design Engineer, och Thom Holmberg, Supply Chain Manager, arbetat med livscykelanalysen.

Efter ett gediget datainsamlingsarbete har ABB Metallurgy i samarbete med ABB Corporate Research gjort en livscykelanalys för flaggskeppsprodukten ArcSave. Omrörarens miljöpåverkan har utvärderats i livscykelns alla steg; från råmaterial genom produktionsprocessen och användarfasen hos kund till återvinning eller end-of-life.

– Livscykelanalysen är en värdefull startpunkt. Vi har för första gången fått jämförbara värden och kan se vilken fas i livscykeln som driver utsläpp. Det ger oss möjlighet att angripa de delar som har stor påverkan, säger Alice Granehed, projektledare för genomförandet av analysen på ABB.

Samarbete är nyckeln

ABB:s elektromagnetiska omrörare effektiviserar resursanvändningen, förbättrar kvaliteten och höjer produktiviteten i energiintensiva stål- och aluminiumverk. Att omröraren har lång livstid, ofta längre än 25 år, är positivt, men det innebär också att den bidrar till utsläpp lika länge. Eftersom 95 procent av ABB Metallurgys kunder finns globalt härrör ArcSaves koldioxidutsläpp till absolut största del från en fossilbaserad elmix under användarfasen.

– På vägen mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp så räknas varje reduktion. Därför kan vi inte förenkla genom att sätta användarfasens stora utsläpp mot produktionsfasens betydligt mindre, utan på ABB måste vi ta ansvar för samtliga delar som vi kan påverka. Vid sidan av en mer effektiv produkt ingår då även produktionsprocess, material och leverantörer, säger Alice Granehed.

”ABB:s hållbarhetsagenda 2030 är ambitiös. Utmaningen – att sänka utsläppen i enlighet med målen – kräver varje reduktion i CO2-avtryck som vi kan göra”, säger Alice Granehed, projektledare för genomförandet av livscykelanalysen på ABB.

Den elektromagnetiska omröraren ArcSave består till 95 procent av stål och koppar. Tidigare i år inledde ABB ett strategiskt samarbete med Boliden för att använda återvunnen koppar med lägre koldioxidavtryck i vattenkylda omrörare. Samarbeten som detta är en nyckel till minskad miljöpåverkan.

– Vi har en stark relation med våra leverantörer och undersöker tillsammans nya tillvägagångssätt. ABB Metallurgy köper till exempel inte stål direkt från stålverket, utan det gör våra leverantörer. Därför måste vi påverka dem att välja alternativ med lägre utsläpp och sikta mot helt koldioxidfritt stål i framtiden, säger Thom Holmberg, Supply Chain Manager på ABB Metallurgy.

Först med premiumprodukt

Storbolags strävan efter hållbara leveranskedjor och en ökad transparens i miljörapportering, med växande krav på livscykelanalyser, hör till de globala marknadstrender som driver hållbarhetsarbetet framåt. För ABB Metallurgy är det viktigt att inte enbart agera i fas med samtiden, utan att också sträva efter att ligga steget före.

– Världen håller på att ställa om och vår ambition är att vara först på marknaden med att erbjuda en grönare premiumprodukt för elektromagnetisk omrörning. Nu har arbetet med att sänka ArcSaves koldioxidavtryck startat, sedan ska vi göra samma resa på alla våra produkter, säger Thom Holmberg.

”Arbetet med att sänka ArcSaves koldioxidavtryck är inspirerande. Det ger en ny dimension till vårt arbete och är ett steg i rätt riktning”, säger Thom Holmberg, Supply Chain Manager på ABB Metallurgy.

Faktaruta: Så arbetar ABB med hållbarhet

ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 syftar till att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. ABB arbetar bland annat för minskning av utsläpp i leveranskedjan och stöttar våra kunder i att minska CO2e-utsläppen. Att bevara resurser är centralt och ett cirkularitetsramverk lägger grunden för arbetet med hållbarhet i design, inköp, produktion, användarfas och end-of-life.

Faktaruta: Elektromagnetiska omrörare

ABB ArcSave® elektromagnetisk omrörare (EMS) används sedan 1939 på elektriska ljusbågsugnar för smältning av malm och metall vid höga temperaturer. Tekniken tillämpas på ett flertal applikationer för primära tillverkningsprocesser inom metallindustrin inklusive skänk- och aluminiumugnar samt stränggjutning. Den förbättrar kvaliteten, höjer produktiviteten och minskar kostnads- och energiförbrukningen i energiintensiva stål- och aluminiumverk.

Länkar:

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language