Program sterujący koparką wielonaczyniową kołową (BPS)

Bezpieczeństwo i niezawodność wydobycia dzięki automatyzacji


Konwencjonalne programowane sterowanie koparką (BPS) jest wykorzystywane do automatyzacji robót wykonywanych kołowymi i łańcuchowymi koparkami wielonaczyniowymi. BPS składa się maksimum 6 zespołów funkcjonalnych, które mogą pracować samodzielnie lub w różnych kombinacjach. Niezawodność tego programu została potwierdzona podczas wieloletniego użytkowania w kopalniach odkrywkowych na całym świecie, gdzie zapewnia on bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i maszynom.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje