Elektryfikacja kopalni

Bezpieczeństwo, małe gabaryty, niezawodność

W naszej ofercie wyposażenia elektrycznego kopalni znajdują się między innymi rozdzielnie elektryczne, centrale sterowania silnikami (MCC), napędy i małogabarytowe systemy energetyczne.
Rozdzielnia i systemy MCC mają sprawdzoną konstrukcję i niskie ogólne koszty eksploatacji. Są to urządzenia modułowe, przechodzące pełne badania jakościowe w fabryce, o krótkim czasie dostawy.
Wybuchobezpieczne napędy są koniecznością w podziemnych kopalniach węgla. Zapewniają równomierny rozkład obciążenia między silnikami, regulację prędkości odpowiednio do obciążenia, wysoką sprawność systemu niezależnie od prędkości i obciążenia, i dynamiczną regulację momentu obrotowego przy uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyny oraz mają układ zdalnej diagnostyki.
Małogabarytowy system elektroenergetyczny ABB ma mocną, sprawdzoną konstrukcję, przeznaczoną do pracy w kopalniach podziemnych. Wykorzystując system ABB 800xA, monitoruje dystrybucję energii i steruje jej przepływem.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Wybuchobezpieczne napędy dla podziemnych kopalni węgla

Falownik w wykonaniu przeciwwybuchowym, stabilny, o szerokich możliwościach adaptacyjnych, przystosowany do pracy w trudnym środowisku podziemnej kopalni węgla. Wykorzystuje technikę bezpośredniego sterowania momentem obrotowym (DTC), co zapewnia szybką reakcję na nagłe zmiany obciążenia.Dzięki wykorzystaniu zasady przewodzenia ciepła w układzie chłodzenia i wybraniu chłodzonego powietrzem falownika małej mocy, oferowany przez ABB inwerter w wykonaniu przeciwwybuchowym jest lżejszy i mniejszy niż inne produkty dostępne na rynku. .
> Dalsze informacje: wybuchobezpieczne napędy do podziemnych kopalni węgla [EN]

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje