Kruszarki samobieżne

Zwiększenie efektywności i trwałości kruszarki

Nasze układy elektryczne i automatyki tworzą nowoczesny system, podnoszący funkcjonalność i wydłużający trwałość użyteczną sprzętu, przy zachowaniu poczynionych już inwestycji. Skupiamy się na podejmowaniu działań koniecznych do zmodernizowania systemów i sprzętu oraz na zintegrowaniu istniejących oraz nowych układów i zespołów.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Pozycjonowanie


Dla zapewnienia jakości materiału bardzo ważna jest prawidłowe rozmieszczenie urządzeń zwałujących, zarówno po stronie pobierania, jak i zrzucania ładunku. Do precyzyjnego określenia pozycji urządzeń względem innych obiektów w przestrzeni, i dla zapewnienia pełnego sterowania, wykorzystywane są różnorodne czujniki. Nasza metodologia obejmuje pięć narzędzi określających pozycję:

  1. Enkoder absolutny, mierzący pozycję (napęd jazdy, napęd obrotu, kąt wysięgnika)
  2. Identyfikator RFID do określania pozycji lub weryfikowania i kalibrowania współrzędnych pozycji enkodera absolutnego
  3. Miernik pozycji wykorzystujący kod kreskowy
  4. Systemy wykorzystujące GPS
  5. Systemy radarowe

Zasilanie i instalacja elektryczna


Główne instalacje mechaniczne i elektryczne mają wpływ na efektywność kopalni. Nasi inżynierowie dbają, by zastosowane zostały odpowiednie technologie i produkty zapewniające maksymalną oszczędność energii. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, potrafimy dobrać stosowne okablowanie i zaplanować sprawną procedurę rozruchu technicznego. Naszym celem jest zmniejszenie zużycia energii przez zakład produkcyjny, co będzie dawać oszczędności przez cały okres jego istnienia.

Oprzyrządowanie


Maszyny pracują w trudnych warunkach i wymagają oprzyrządowania spełniającego wymagania międzynarodowych norm. ABB dysponuje sprawdzonymi w praktyce czujnikami, zgodnymi z tymi normami i specjalnie przygotowanymi do pracy w nieprzyjaznym środowisku. Urządzenia te dokonują precyzyjnych pomiarów i nieprzerwanie przesyłają właściwe dane do systemu operacyjnego.

Silniki i układy napędowe


Koparka wielonaczyniowa kołowa jest skomplikowaną maszyną, z wieloma ruchomymi zespołami, takimi jak wysięgnik, który musi się obracać i unosić, gąsienicowe podwozie, na którym koparka się porusza, oraz obracające się koło z czerpakami. Wszystkie te ruchy wymagają użycia silników i układów napędowych. Nasi specjaliści dbają, by prawidłowo dobrać wielkość wszystkich elementów i zapewnić moc oraz możliwości sterowania właściwe dla danego zastosowania.
Select region / language

Pożyteczne informacje