Rozdrabnianie i transport


Za ABB stoi kilka dekad doświadczenia na polu urządzeń elektrycznych i systemów automatyki stosowanych w górnictwie odkrywkowym i transporcie materiałów oraz ponad 700 kilometrów przenośników oraz wiele zaprojektowanych i oddanych do eksploatacji kruszarek. Obecnie głębiej położone złoża i niższa jakość materiału wymagają zwiększenia nakładów pracy potrzebnych do uzyskania gotowych towarów. Rozumiemy czynniki wpływające na produktywność i łączymy nowoczesne metody symulacji z najnowszymi technologiami napędów i silników, aby zwiększyć wielkość wydobycia i podnieść wartość całego systemu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language

Pożyteczne informacje