Serwis systemów kruszących i transportowych

Więcej niż standard

Niezliczone kilometry przenośników, wijących się przez całą kopalnię. Monitorowanie i obsługa olbrzymiej liczby zespołów składających się na systemy przenośników - tj. silników, napędów, transformatorów, taśm itp. - wymagają od pracowników równoczesnego korzystania z różnorodnych zasobów.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom serwisowym ABB możliwe jest uzyskanie wglądu w stan sprzętu i uniknięcie niespodziewanych, katastrofalnych awarii w systemach transportowych i kruszących. Oferujemy usługi monitorowania on-line, służące wykrywaniu najgroźniejszych rodzajów awarii, takich jak wzdłużne pęknięcie, przesunięcie boczne lub krytyczne zużycie taśmy. Dane uzyskane z monitorowania są źródłem cennych informacji o stanie systemu przenośników i ułatwiają określenie efektywnego harmonogramu planowych prac konserwacyjnych, z wykorzystaniem wiedzy o stanie urządzeń. Służymy rozwiązaniami potrzebnymi kopalni do utrzymania ciągłości produkcji, począwszy od zdalnych systemów monitorujących i modernizacji sprzętu transportowego, aż po przeglądy przeprowadzane przez naszych specjalistów u klienta.

Dla zapewnienia optymalnej produktywności sprzętu - zarówno obecnie, jak i w przyszłości - we wszystkich naszych urządzeniach stosujemy niezawodne systemy informatyczne ABB, opracowane specjalnie na potrzeby pracy w kopalni.

Oprócz serwisu, ABB oferuje szeroki wachlarz produktów i systemów kruszących i transportowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje