Usługa Hoist Performance Monitoring Service - monitorowanie działania maszyny wyciągowej

Przejście na wyższy poziom produktywności

Usługa monitorowania działania maszyny wyciągowej, realizowana z pomocą ServicePort™, polega na nadzorowaniu stanu i prawidłowości działania systemów wyciągów kopalnianych zainstalowanych przez ABB i innych producentów.

Oferowana przez ABB usługa monitorowania stanu i prawidłowości działania maszyn wyciągowych pomaga utrzymać je w „fabrycznie nowym” stanie. Polega ona na ciągłym lub okresowym sprawdzaniu wybranych, głównych wskaźników efektywności (KPI).

W jej ramach gromadzone i analizowane są dane o wysokiej rozdzielczości z ponad 20 wybranych punktów wyciągu i na tej podstawie sporządzone jest kompleksowe sprawozdanie, szczegółowo przedstawiające działania potrzebne do usprawnienia pracy wyciągu.

Usługa Hoist Performance Monitoring Service zapewnia szybkie wykrycie nieprawidłowości i anomalii w funkcjonowaniu maszyny wyciągowej, mogących utrudnić jego pracę lub stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia. Pozwala też wskazać niezbędne usprawnienia i możliwości modernizacji oraz daje szybkie dostęp do specjalistycznej wiedzy ABB o wyciągach kopalnianych.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje