Długoterminowe umowy serwisowe maszyn górniczych

Ochrona, prognozowanie, zapobieganie

Łącząc szeroki wachlarz usług z długoterminową umową serwisową, ABB może zaoferować cenne wsparcie, pomagające utrzymać optymalny poziom produkcji i do minimum zmniejszyć ryzyko nieplanowanych przestojów.

Długoterminowa umowa serwisowa (LTSA) ABB ułatwia utrzymanie i podniesienie efektywności pracy maszyn wykorzystywanych w kopalni (np. napędów bezprzekładniowych, maszyn wyciągowych, urządzeń elektrycznych itp.). Nasza umowa jest dostosowana do potrzeb klienta: łączymy wszystkie te elementy oferty na prace konserwacyjne i serwisowe, które są potrzebne do utrzymania ciągłości produkcji.

Głównymi elementami umowy LTSA są współpraca i konsultacje. Trzyletnia umowa przewiduje wyznaczenie na okres jej obowiązywania menadżera ABB, który we współpracy z działem serwisu klienta planuje i koordynuje wszystkie działania serwisowe oraz nimi kieruje.

ABB zaleca, by do trzyletniej umowy LTSA włączyć poniższe usługi:
- Konserwacja planowa podczas planowych przestojów kopalni
- Zdalne usługi diagnostyczne
- Listy i zestawy części zamiennych
- Usługi inżynierskie i konsultingowe

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje