Bunker nivåhantering

Automation för optimerad materialhantering

Bunker nivåhantering möjliggör noggrann detektering av bunkernivåer, vilket gör att operatörerna i kontrollrummet kan fatta välgrundade beslut för att förbättra materialhantering.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Bunkermodellen

  • Minimal avvikelse från verkligt värde
  • Sektionsvy för varje bunker
  • Bibehåller jämn nivå inom respektive område
  • Kolkvaliteten stöd
  • Bunker väggen är konstant och skopan (lutning, horisontellt läge) är en variabel parameter
  • Algoritm för att uppskatta mängden brunkol utom räckhåll för skopan

Kraftförsörjning och elektrifiering


Stora mekaniska och elektriska installationer har inflytande vad gäller effektiviteten i en gruva. Våra ingenjörer säkerställer att rätt teknik och rätt produkter används för att erbjuda maximal energibesparing. Baserat på årtionden av erfarenhet väljer vi rätt kabeldimensioner och planerar layouten för smidig driftsättning. Vårt mål är att minska energiförbrukningen - besparingar som kommer att fortgå under anläggningens hela livstid.

Instrumentering


Maskiner arbetar under tuffa förhållanden och kräver lösningar för instrumentering som är certifierade enligt internationella standarder. ABB:s beprövade sensorteknik uppfyller dessa normer och är speciellt utformad för att fungera i tuffa miljöer. Vår mycket noggranna sensorteknik ger exakta mätvärden och levererar konsekvent rätt data till det operativa systemet.

Datakommunikation via trådlöst nätverk


  • Sensorvärden överförs via Profibus och Parallel I/O. Ethernet dataöverföring från reclaimers till uppsamlingsplatsen via trådlöst nätverk.
  • OPC datakommunikation till industri-PC med bunkermodellen i uppsamlingsplatsen
  • Stabil kommunikationslänk även när en andra accesspunkt (repeater) används
  • Datadirigering via Ethernet-anslutning in i SQL-databasserver av den centrala kontrollstationen

Motorer och drivsystem


En skovelhjulsgrävmaskin är en komplex maskin med många rörliga delar, inklusive en bom som måste kunna svänga och höjas, larvfötter för att flytta grävmaskin framåt, och ett skovehjul som snurrar. Alla dessa rörelser kräver motorer och drivsystem. Våra experter se till att båda dessa system är korrekt dimensionerade för att ge den kraft och kontroll som krävs för tillämpningen.

Brandvarnare, intercom och belysningskoncept


Med ökad tonvikt på säkerhets- och miljöfrågor behöver en stor utrustning mer än bara automation. Det är därför ABB erbjuder energieffektiva belysningskoncept, samt brandvarnare och släckningssystem, som alla kan inkluderas till maskinens utrustning (video, radio och högtalarsystem).

Downloads och multimedia

Select region / language

Populära länkar