Zpřísnění směrnice MEPS od 1. ledna 2015

Směrnice EU známá pod zkratkou MEPS stanovuje minimální stupně účinnosti pro elektrické motory, které jsou uváděné na evropské trhy. EU MEPS svým rozsahem pokrývá většinu jednorychlostních třífázových asynchronních motorů do výkonu 375 kW.

1. ledna tohoto roku vstoupila Evropa do klubu zemí, které udávají směr v oblasti energetické účinnosti, protože zavedla IE3 jako povinnou minimální třídu pro všechny asynchronní motory, provozované přímo na síti s konstantními otáčkami, ve výkonovém rozmezí 7,5 až 375 kW. Alternativně lze na trh uvést IE2 motor vybavený měničem frekvence (VSD).


Společnost ABB nabízí kompletní rozsah IE3 motorů, které odpovídají směrnici MEPS, skladem. Za účelem dalších úspor energie dodáváme také široké spektrum IE4 motorů. Samozřejmě je k dispozici i řada IE2 motorů pro aplikace s VSD.

Důležitá témata

Loading documents
Select region / language

Populární odkazy