Κόστος ιδιοκτησίας

Πώς η γνώση του πραγματικού κόστους ιδιοκτησίας μιας διεργασίας μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή καταστροφικών αστοχιών

Ως μηχανικοί, μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η ανάγκη διασφάλισης ότι η παραγωγή μας - είτε πρόκειται για ολόκληρη γραμμή παραγωγής, είτε για μεμονωμένη αντλία ή ανεμιστήρα - λειτουργεί στα βέλτιστα επίπεδα απόδοσης. Ενδείξεις μη ιδανικής λειτουργίας θα μπορούσε να είναι ένας υπερβολικά υψηλός λογαριασμός ρεύματος, ή η συνεχής ανάγκη ελέγχου τμημάτων του συστήματος από το προσωπικό συντήρησης.

Ακόμη χειρότερα, υπάρχει περίπτωση να συμβεί σοβαρότερη βλάβη που θα οδηγούσε σε διακοπή της παραγωγής. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον; Τι πρόστιμα θα επιβάλλονταν από τις αρχές; Τι επίδραση θα είχε στη φήμη της εταιρείας σας;

Αυτό που ίσως δε γνωρίζετε είναι ότι κάθε σενάριο από τα παραπάνω περιστρέφεται γύρω από δύο πολύ διαφορετικές παραμέτρους κόστους: το κόστος λειτουργίας και το κόστος μη λειτουργίας, π.χ. του αντλητικού συστήματος. Αυτές οι δύο παράμετροι, μαζί με το κόστος αγοράς, συγκροτούν το "κόστος ιδιοκτησίας" του αντλητικού συστήματος.

Το κόστος λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της αντλίας και του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού φραγμένων ή στομωμένων αντλιών, καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή σπασμένων στοιχείων, όπως στοιχείων στεγανοποίησης, ρουλεμάν ή διαβρωμένων στροφείων. Το κόστος συντήρησης περιλαμβάνει επίσης, αναβαθμίσεις που γίνονται για να παραταθεί η ωφέλιμη διάρκειας ζωής των συστημάτων.

Το κόστος μη λειτουργίας είναι ένα άμεσο κόστος στη διεργασία, όπως η επίδραση μιας αναγκαστικής διακοπής της παραγωγής στην επωνυμία και στη φήμη της εταιρείας. Μπορεί να μεταφραστεί επίσης σε δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε χαμένη ώρα παραγωγής.

Αυτά τα δύο κόστη μπορεί να είναι τεράστια, σε σχέση με το κόστος της αρχικής αγοράς.

Συνεπώς, πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτά τα κόστη; Η ABB έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ενεργειακή απόδοση και την παραγωγικότητα των συστημάτων σας.

Η αξιολόγηση ποσοτικοποιεί την αξία που προσθέτει η επένδυση σε τεχνολογία αιχμής, υψηλής ποιότητας και την εγγενή αξιοπιστία που αυτή συνεπάγεται. Επιλέγοντας έναν αξιόπιστο κατασκευαστή όπως η ABB, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η τεχνολογία έχει υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους, όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και πιο σημαντικά, σε εγκαταστάσεις και διεργασίες σε όλο τον κόσμο. Η επιλογή εξαρτημάτων γνωστών για την αξιοπιστία τους από έμπιστους προμηθευτές προσφέρει εγγύηση για τη διατήρηση του κόστους μη λειτουργίας σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Η αξιολόγηση αναδεικνύει επίσης, τρόπους βελτίωσης του κόστους λειτουργίας, διερευνώντας λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων και τη μείωση των αναγκών συντήρησης. Για παράδειγμα, ένα αντλητικό σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί στην περιοχή βέλτιστης απόδοσης του. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σπηλαίωση και κραδασμούς, επιφέροντας διάβρωση του στροφείου και εκτεταμένη φθορά των ρουλεμάν και των στεγανοποιητικών στοιχείων.

Οι αντλίες συχνά λειτουργούν με καθορισμένη ταχύτητα και η ροή ελέγχεται από βαλβίδες. Στην περίπτωση αυτή, οι ταχύτητες της ροής είναι ανεπαρκείς και η αντλία υποβάλλεται σε περιττή καταπόνηση.

Μια αποδοτικότερη προσέγγιση για τον έλεγχο της ταχύτητας της αντλίας αποτελεί η χρήση ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSD). Πέρα από την εξάλειψη των βλαβών, το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους μη λειτουργίας χάρη στην αύξηση της αξιοπιστίας, η ρύθμιση της ταχύτητας μιας αντλίας μπορεί να αποδώσει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, και κατά συνέπεια, κόστους λειτουργίας. Παρόλο που η αρχική δαπάνη είναι υψηλότερη, ένας ρυθμιστής στροφών προσφέρει απόσβεση πολλαπλάσιων των χρημάτων του σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Για παράδειγμα, η ομαλή εκκίνηση, ο έλεγχος διαδικασιών και οι λειτουργίες ασφαλείας συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της συνολικής αξιοπιστίας ολόκληρης της διεργασίας - με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Εξίσου συμφέρουσα είναι και η αντικατάσταση παλιών κινητήρων από σύγχρονους κινητήρες υψηλής απόδοσης. Αυτή η περαιτέρω αλλαγή επιτυγχάνει ακόμη σημαντικότερη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο ανθεκτικός σχεδιασμός οδηγεί σε μικρότερα χρονικά διαστήματα μη διαθεσιμότητας των εφαρμογών, με συνέπεια τη μείωση του κόστους μη λειτουργίας. Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται εντυπωσιακά γρήγορα.

Όταν η πιο προηγμένη τεχνολογία ενσωματωθεί, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί τακτική παρακολούθηση του συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα πρόγραμμα προβλεπτικής συντήρησης. 

Η ικανότητα πρόβλεψης της αστοχίας κινητήρων που κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή, μέσω της συνεχούς επίγνωσης της κατάστασής τους, σας επιτρέπει να προγραμματίσετε ένα αποδοτικό πλάνο συντήρησης που θα μπορεί να υλοποιηθεί σε προγραμματισμένες διακοπές της παραγωγής. Για μεγαλύτερους κινητήρες, είναι διαθέσιμη μια ολόκληρη σειρά online και offline μετρήσεων και αναλύσεων που μπορούν όχι μόνο να εντοπίσουν προβλήματα, αλλά και να μειώσουν το χρόνο επιδιόρθωσης, επιτυγχάνοντας και πάλι μείωση του κόστους μη λειτουργίας.

Με την αγορά κινητήρων και ρυθμιστών στροφών από έναν προμηθευτή απλοποιείται η διαδικασία της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση των αποθεμάτων ανταλλακτικών και το προσωπικό συντήρησης χρειάζεται να εξοικειωθεί με τη συλλογή προϊόντων μόνο ενός προμηθευτή, μειώνοντας επιπλέον το κόστος ιδιοκτησίας.

Εξοπλισμένοι με αυτά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες, επιβαρύνεστε με χαμηλότερα έξοδα ιδιοκτησίας. Κατέχετε αποδοτικά και αξιόπιστα συστήματα, με την αντλία σας να λειτουργεί στην περιοχή μέγιστου βαθμού απόδοσης, οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερη παραγωγικότητα.

Αξιολογώντας το κόστος ιδιοκτησίας συνολικά, είναι δυνατή η εξάλειψη των διακοπών διεργασιών και η εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρεται πολύτιμη σιγουριά και ηρεμία σε εσάς και τον εργοδότη σας, όσο αφορά τη λειτουργία της παραγωγής σας.

 

 

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι