Κινητήρες και γεννήτριες Ex ec/ μη σπινθηρογόνοι (non-sparking) αυξημένης ασφαλείας

Προστασία εξοπλισμού επιπέδου Gc για λειτουργία στη ζώνη 2

Η ABB διαθέτει μια συλλογή κινητήρων αυξημένης ασφαλείας Ex ec (non-sparking) για κινητήρες χαμηλής και υψηλής τάσης με φάσμα ισχύος από 0.25 kW έως 75 MW.

  • Οι κινητήρες έχουν πιστοποιηθεί κατά IECEx και ATEX και συμβαδίζουν με πολλά ακόμη διεθνή και εθνικά πρότυπα
  • Κινητήρες χαμηλής τάσης που πληρούν τις προϋποθέσεις των ενεργειακών κλάσεων IE2 και IE3 

Τι προσφέρουμε

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι