Generatory z magnesami trwałymi

Generatory PM są maszynami synchronicznymi z uzwojeniem wirnika zastąpionym magnesami trwałymi. Nie muszą więc zawierać osobnego wzbudzenia, stąd straty w wirniku - około 30% całkowitych strat generatora - są eliminowane. Efektem jest duża gęstość mocy i niewielkie rozmiary, przy najwyższej sprawności w pełnym zakresie prędkości. Generatory te oferują maksymalną okresową produkcję energii przy najniższych kosztach eksploatacji.

Nasza oferta

Najważniejsze

Select region / language

Pożyteczne informacje