Kompensatory synchroniczne, Dane techniczne

Moc bierna / urządzenie

aż do 60 MVAr*

Moc zwarciowa 

Specjalnie pod zamówienie 

Zdolność przeciążenia 

Specjalnie pod zamówienie 

Napięcie
1 - 15 kV
Częstotliwość
50 lub 60 Hz
Normy
IEC, NEMA, CSA itp.

Temperatura otoczenia 

-50oC do +60oC
-58oF do +140oF

Metody chłodzenia 

Budowy otwartej
Wymiennik powietrze-woda
Wymiennik powietrze-powietrze


Metoda rozruchu 

Silnik pomocniczy
Dławik
Kondensator
Auto-transformator
Bezpośrednio z sieci 
Inne na życzenie 
*Wyższa moc osiąga się przy użyciu kilku urządzeń równolegle

Zasadniczo, kompensator synchroniczny jest to generator pracujący bez źródła napędu. Wytwarzanie / pobór mocy biernej jest osiągany poprzez regulację prądu wzbudzenia.

Ważną zaletą kompensatorów synchronicznych jest to, że przyczynia się do zwiększenia ogólnej zdolności zwarciowej sieci w miejscach, w których są zainstalowane. To z kolei zwiększa zdolności do utrzymania w pracy urządzeń podczas zwarć w sieci.

Kompensator synchroniczny jest również dobrze dostosowany do pracy podczas przeciążenia przez krótsze lub dłuższe okresy czasu. Kompensator może podtrzymywać napięcie sieci zasilającej podczas długotrwałego zanikiu napięcia, dzięki zwiększeniu bezwładności sieci. Z tego powodu kompensatory mogą być wykorzystywane jako VAR kompensatory w sytuacjach, gdzie niestabilności napięcia należy zapobiegać za wszelką cenę.

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje