ABB Ability™ Smart Sensor - najczęściej zadawane pytania

ABB opracowało kompaktowy czujnik ABB Ability™ Smart Sensor, którego zadaniem jest monitoring parametrów silnika indukcyjnego niskiego napięcia. Czujnik dokonuje pomiarów istotnych parametrów pracy i stanu silnika, które przy użyciu smartfona transmitowane są do bezpiecznego serwera. Serwer przy użyciu zaawansowanych algorytmów bazujących na wieloletnim doświadczeniu ABB, dokonuje analizy danych i przekształca je w czytelną, zrozumiałą dla użytkownika informację. 

Rozwiązanie ABB pozwala na przeobrażenie setek silników w inteligentne urządzenia i otwiera drogę do czerpania korzyści z cyfrowej rewolucji Internetu Rzeczy.

ABB Ability™ Smart Sensor
Start
Sprzęt
Aplikacja mobilna
Portal
Zarządzanie użytkownikami
Rozwiązywanie problemów
Współpraca z silnikiem
Bezpieczeństwo
Gwarancja

ABB Ability™ Smart Sensor


W jaki sposób usługi monitorowania pozwalają na redukcję kosztów operacyjnych?

Tradycyjne podejście do monitorowania stanu w przypadku silników niskiego napięcia jest zazwyczaj zbyt kosztowne, by mogło być stosowane na szeroką skalę. Rzadkością jest więc stosowanie strategii serwisowej bazującej na monitoringu stanu.

W rezultacie silniki bardzo często pracują aż do czasu, gdy ulegną awarii. Stwarza to ryzyko awarii wtórnych które nie tylko podnoszą koszty serwisu, lecz wydłużają także czasy przestoju linii produkcyjnych.

Rozwiązanie ABB pozwala na optymalizację modelu serwisowego przy użyciu usług monitorowania silników niskiego napięcia. Umożliwia wykrycie pierwszych symptomów nadchodzącej awarii zanim ona nastąpi, dając czas na zaplanowanie działań serwisowych i uniknięcie awarii wtórnych. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów napraw jak również ograniczenie przestojów.

Jakie korzyści przynosi usługa monitorowania stanu silników?

Główną korzyścią jest wsparcie służb utrzymania ruchu zalecaniami serwisowymi w zakresie silników niskiego napięcia. Oczywiście korzyści dostępne są tylko, jeśli zalecenia są przestrzegane.

Wdrożenie zalecanych działań skutkuje podniesieniem niezawodności silników i ograniczeniem nieplanowanych przestojów. Ograniczenie przestojów zależne jest od branży jak również stosowanego modelu serwisowego.

Jakie korzyści są możliwe do osiągnięcia w zakresie redukcji przestojów?

Ogólnie rzecz ujmując, rozwiązania monitorowania stanu pozwalają na redukcję nieplanowanych przestojów. Należy przy tym pamiętać, że skrócenie czasów przestoju uzależnione jest od gałęzi przemysłu jak również przyjętej przez użytkownika strategii w zakresie konserwacji i utrzymania ruchu. Pod względem niezawodności, rozwiązanie obejmuje problemy oraz przyczyny prowadzące do około 75% wszystkich awarii silników.

Przykłady ograniczenia przestojów:

 1. Zmniejszenie liczby niespodziewanych awarii – rozwiązanie ABB umożliwia zidentyfikowanie pierwszych symptomów awarii, co pozwala na przygotowanie akcji serwisowej podczas planowanego postoju.
 2. Ograniczenie uszkodzeń wtórnych – przykładowo, awaria łożyska silnika może doprowadzić do dalszych uszkodzeń: tarcz łożyskowych, wału czy nawet rdzeni wirnika i stojana i uzwojeń. Naprawa tak rozległych uszkodzeń wtórnych oznacza znacznie dłuższy czas postoju, liczony nawet w tygodniach. Ponadto, awaria może prowadzić do produkcji wadliwych produktów, co oznacza dalsze straty w postaci kosztów odpadu. Wykrycie problemu z łożyskiem we wczesnym jego stadium i podjęcie akcji naprawczych we właściwym czasie poskutkuje ograniczeniem czasu przestoju z tygodni do godzin.

 


Jakie są główne korzyści płynące z rozwiązania ABB Ability™ Smart Sensor?

Do głównych korzyści rozwiązania ABB Ability™ Smart Sensor możemy zaliczyć:

 • zwiększenie dostępności silnika
 • wydłużenie żywotności silnika
 • zwiększenie wydajności silnika

Obecnie większość silników niskonapięciowych pracuje tak długo, aż ulegnie awarii. Może to skutkować szeregiem następstw takich jak: nieplanowane przestoje, uszkodzenia wtórne innych urządzeń, utrata produkcji, produkcja o nieakceptowalnej jakości.

Rozwiązanie ABB pozwala na ciągły monitoring stanu praktycznie każdego silnika niskiego napięcia. Otwiera ono drogę do zastosowania predykcyjnych modeli serwisowych, co przyniesie korzyści w postaci podniesienia niezawodności i wydłużenia żywotności parku maszynowego.


Co sprawia, że inteligentny czujnik ABB Ability ™ jest tak wyjątkowy?

Silniki niskiego napięcia odgrywają ważną rolę w przemyśle napędzając szerokie spektrum maszyn i urządzeń, jednakże właściwie od początku ich istnienia, nie zmieniło się podejście do ich eksploatacji. Nowe rozwiązanie zmienia ten stan, przekształcając zwykłe silniki elektryczne w urządzenia inteligentne. Umożliwienie wsłuchiwania się w informacje o stanie silnika to niewątpliwy przełom i krok milowy w 120-letniej historii silników niskonapięciowych.

Dane dostarczane przez silniki są przetwarzane przez zaawansowane algorytmy opracowane postawie szerokiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia ABB. Rezultaty analiz pomagają w planowaniu działań serwisowych, ograniczeniu kosztów oraz optymalizacji działania linii produkcyjnych.


Jak działa ABB Ability™ Smart Sensor?

Czujnik ABB Ability™ Smart Sensor zainstalowany na silniku niskiego napięcia dokonuje okresowego pomiaru parametrów silnika, które przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth® przesyłane są do aplikacji na smartfonie, a stamtąd dalej, do bezpiecznego serwera-chmury.

Zebrane dane pomiarowe przetwarzane są przy użyciu zaawansowanych algorytmów opracowanych przez ABB celem przetłumaczenia ich na zrozumiałą dla użytkownika informację o stanie silnika, udostępnianą za pośrednictwem aplikacji na smartfonie lub poprzez portal klienta.

Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala szybki przegląd ogólnego stanu parku maszynowego silników niskiego napięcia w postaci świateł ostrzegawczych. W przypadku wykrycia problemu, system wysyła do użytkownika ostrzeżenie, użytkownik zaś, za pośrednictwem portalu, może zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stanu silnika, trendów i źródła problemu.


Kiedy usługa ABB Ability™ Smart Sensor będzie dostępna w Polsce?

Usługa jest już dostępna na terenie Polski. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży ABB.

Czy to rozwiązanie może być używane tylko z nowymi silnikami?

Rozwiązanie ABB Ability™ Smart Sensors przeznaczone jest zarówno dla nowych jak i już zainstalowanych silników niskiego napięcia.  Planowane jest również umożliwienie zamówienia wybranych silników ABB z fabrycznie zainstalowanymi czujnikiem ABB Ability™ Smart Sensor.


Jakie rodzaje awarii wykrywa ABB Ability™ Smart Sensor?

Algorytmy zastosowane w pierwszej wersji zostały opracowane, przetestowane i zatwierdzone do wykrywania uszkodzeń łożysk, wibracji i wartości temperatury.

Start


Czy mogę używać rozwiązania ABB Ability™ Smart Sensor nie posiadając smartfona lub tabletu?

W chwili obecnej smartfon lub tablet jest wymagany, gdyż pobranie i przesłanie danych do serwera możliwe jest tylko poprzez aplikację mobilną.

Smartfon lub tablet wymagany jest także do aktywacji czujnika ABB Ability™ Smart Sensor po jego zainstalowaniu na silniku.

Jakie są wymagania dla urządzeń mobilnych i przeglądarek internetowych?

ABB Ability™ Smart Sensor wymaga urządzeń wspierających technologię Bluetooth® w wersji 4.0 lub wyższej. Aplikacja mobilna została przetestowana na poniższych platformach:

 • Android
  • 7.1.2001
  • 6.0.1
  • 5.1.200
 • iOS
  • 10.3.2001

Wspierane smartfony:

 • Android: 
  Galaxy A7 
  Galaxy S7
 • Smartfony w konfiguracji: 
  Ekran: rozmiar 5.1 cala (stosunek ekranu do obudowy ~72.1%)/ 5.5 cala (stosunek ekranu do obudowy ~74.3%)/ 5.7 cala (stosunek ekranu do obudowy ~73.6%) 
  Rozdzielczość: 1440x2560 px. (gęstość ~577 ppi)/ 1080 x 1920 px. (gęstość ~401 ppi)/ 1080 x 1920 pixels (gęstość ~386 ppi), ekrany typu multitouch
 • iOS: 
  iPhone SE 
  iPhone 6, 6+ (brak możliwości aktywacji czujnika) 
  iPhone 7, 7+ (brak możliwości aktywacji czujnika)

Produkt został przetestowany z następującymi przeglądarkami internetowymi pod kątem możliwości obsługi portalu klienta:

 • Firefox 52.0.2 (32-bit),
 • Chrome 57.0.2987.110,
 • IE 11.576.14393.0.

 

Produkt został przetestowany z następującymi wersjami czujnika pod kątem użycia z aplikacją mobilną. Informacja odnośnie aktualnej wersji sprzętu oraz oprogramowania sprzętowego (firmware) podana jest w aplikacji mobilnej w ostatniej zakładce z danymi silnika. Lista wspieranych wersji sprzętu i oprogramowania sprzętowego (firmware):

 • Rev. E & Rev. F
 • Firmware 7.6 & 7.7 

 


Czy rozwiązanie ABB Ability™ Smart Sensor współpracuje tylko z silnikami ABB?

ABB Ability™ Smart Sensor może służyć do monitorowania stanu zarówno silników ABB jak i silników innych producentów.

Z jakimi silnikami współpracuje rozwiązanie ABB Ability™ Smart Sensor?

Początkowe wersje rozwiązania ABB Ability™ Smart Sensor przeznaczone są tylko dla standardowych 3-fazowych indukcyjnych silników klatkowych zasilanych z sieci o stałej częstotliwości 50 lub 60Hz w sposób bezpośredni lub poprzez softstart. Silnki powinny pracować w trybie pracy ciągłej (S1). 

Zalecana konfiguracja silnika dla pierwszej wersji:

 • Standardowy silnik indukcyjny 3-fazowy
 • Zasilanie bezpośrednio z sieci lub przez softstart, praca S! 
 • Materiał kadłuba: żeliwo, stal lub aluminium
 • Kadłub żeberkowy, chłodzenie przewietrznikiem na wale silnika
 • Wzniosy wału od 160 do 450mm wg. IEC, 140-440 wg. NEMA

Funkcjnonalności i zgodność pierwszej wersji 
(kliknij aby otworzyć rysunek)
smse3
 

Pierwsza wersja: Czujniki dostępne jako zestawy do instalacji na istniejących silnikach. W następnym etapie czujniki dostępne będą, jako opcja zainstalowana na nowo dostarczanych, wybranych silnikach IEC. Czujniki kompatybilne ze standardowymi, żeliwnymi kadłubami żeberkowymi o wzniosach wału 160-450 (wg IEC) oraz 140-449 (wg NEMA). Obejmują silniki zasilane bezpośrednio z sieci (DOL) pracujące w trybie ciągłym (S1). Rozwiązanie używa smartfona, jako bramki do transmisji danych do serwera. Monitorowane parametry: temperatura powierzchni, stan łożysk, ogólne drgania.

 

Następne wersje: Kompatybilność zostanie rozszerzona o dodatkowe typy silników, zasilanie z przetwornicy częstotliwości, pracę w trybie przerywanym. Zwiększona zostanie liczba monitorowanych parametrów (zgodnie z listą powyżej). Zostanie udostępniona dedykowana bramka umożliwiająca ciągłą komunikację pomiędzy czujnikiem i serwerem, co wyeliminuje konieczność okresowego pobierania danych przy użyciu smartfona.

 


Co jest potrzebne do zalogowania się do aplikacji mobilnej ABB Ability™ Smart Sensor?

Aplikacja mobilna dostępna jest w sklepie Google Play (Android) oraz Apple App Store (iOS).

Dodatkowo wymagane jest posiadanie konta MyABB:

 • Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej ABB Ability™ Smart Sensor pojawi się ekran logowania z opcjami zalogowania przy użyciu już istniejącego konta MyABB oraz z możliwością utworzenia nowego konta.
 • Usługa portalu biznesowego MyABB umożliwia klientom i partnerom biznesowym ABB dostęp do szeregu funkcjonalności. Więcej informacji na stronie: www.myportal.abb.com
 • W przypadku problemów z zalogowaniem lub utworzeniem konta prosimy o sprawdzenie rozwiązania na stronie: www.myportal.abb.com


Czy możliwa jest optymalizacja użycia baterii poprzez zmniejszenie częstotliwości pomiarów lub zwiększenie precyzji poprzez częstsze pomiary parametrów?

Takie możliwości nie są jeszcze dostępne.

W przyszłych wersjach zostanie udostępniona możliwość zmiany częstotliwości próbkowania poprzez aplikację mobilną ABB Ability™ Smart Sensor. Zmiana częstotliwości próbkowania będzie skutkowała radykalnym wydłużeniem lub skróceniem żywotności baterii czujnika.


Czy jest dostępne rozwiązanie bramki dla większych instalacji?

Rozwiązanie bramki transmisyjnej, której zadaniem będzie zbieranie danych z czujników i przesyłanie ich do serwera ABB zostanie udostępnione w późniejszym etapie.

Czy czujnik ABB Ability™ Smart Sensor może być instalowany na silnikach zarówno w poziomej jak i pionowej pozycji pracy?

Czujnik ABB Ability™ Smart Sensor moze być instalowany na silniach w poziomej oraz pionowej pozycji pracy.

Na czujniku znajdują się oznaczenia, pozwalające na odpowiednie zorientowanie czujnika względem kadłuba silnika (osiowo, stycznie, promieniowo), co umożliwia łatwą instalację w poprawny sposób.

Czy czujnik może być stosowany w środowisku, gdzie inne urządzenia powodują dodatkowe wibracje?

Wartości drgań zostaną zaburzone, ponieważ czujnik mierzy drgania absolutne nie drgania względne w odniesieniu do podstawy/fundamentu silnika. Inne mierzone wartości takie jak stan łożysk, temperatura, moc nie powinny zostać zakłócone przez drgania zewnętrzne.


Czy silnik musi być rozmontowany aby możliwe było zainstalowanie czujnika ABB Ability™ Smart Sensor? Gdzie instalowany jest czujnik?

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji czujnika ABB Ability™ Smart Sensor zawarte zostały w instrukcji instalacji która dostarczana jest z każdym czujnikiem.

Jakie połączenie internetowe jest potrzebne do połączenia się z serwerem ABB? Jak duże ilości danych są przesyłane?

W pierwszej wersji dane mogą być przesyłane poprzez urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) który łączy się z bezpiecznym serwerem ABB poprzez sieć 3G/4G/WiFi. Opcja bramki transmisyjnej zostanie udostępniona w późniejszych wersjach.

Szacowana ilość danych to około 1 MB na miesiąc dla jednego silnika.

Sprzęt


Czy czujnik wymaga włączenia?

Czujnik musi zostać aktywowany przy użyciu aplikacji mobilnej Ability™ Smart Sensor - funkcja "Activate Senor". Funkcja ta dostępna jest w menu głównym aplikacji.

Jakie są wymiary czujnika?

Rozmiary czujnika ABB Ability™ Smart Sensor to: 130x77x16 mm.

Gdzie znajdują się instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy?

Instrukcje i zasady odnośnie bezpieczeństwa znajdują sie w instrukcji obsługi ABB Ability™ Smart Sensor.


Jakiego typu baterii użyto do zasilania czujnika ABB Ability™ Smart Sensor?

Do zasilania czujnika ABB Ability™ Smart Sensor służy wbudowana, niewymienialna bateria litowa.

Czy istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmaware)?

Oprogramowanie sprzętowe (firmware) może być aktualizowane bezprzewodowo. Informacja o dostępności aktualizacji podawana jest w aplikacji mobilnej.

W jaki sposób należy zutylizować czujnik po zakończeniu jego eksploatacji?

W przypadku zakończenia cyklu życia czujnika powinien zostać zutylizowany lub poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującymi lokalnymi regulacjami prawnymi. Opakowanie są bezpieczne i mogą zostać poddane recyklingowi.


W celu uzyskania szerszych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży ABB.


Czy istnieje możliwość zdemontowania czujnika z silnika?

Sam  czujnik może być zdemontowany poprzez odkręcenie dwóch śrub mocujących go do podstawy montażowej. Demontaż podstawy montażowej może być trudny, nie zaleca się przeprowadzania takiej operacji.

Uwaga: demontaż podstawy montażowej może doprowadzić do uszkodzeń kadłuba silnika. Prosimy zachować szczególną ostrożność tym przypadku.


Jakich informacji dostarcza funkcjonalność monitoringu stanu łożysk?

Wkaźnik stanu łożysk jest ogólnym odzwierciedleniem nasilenia uszkodzeń i naprężeń występujących w silniku. Silniki pracujące przy niższym obciążeniu i/lub niższej prędkości mogą wykazywać obniżone poziomy naprężeń, jednakże w przypadku znacznych uszkodzeń łożyska, poziom naprężeń może wzrastać.

Użycie kombinacji parametrów dla opisania stanu oznacza również, że wartość ta może się obniżać w czasie pracy silnika zależnie od zmian obciążenia czy czynności serwisowych jak przesmarowanie łożysk.

Wskaźnik stanu łożysk nie może być stosowany jako pomiar prognostyczny, można jednak założyć, że w przypadku przekroczenia poziomu ostrzeżenia, pozostało około 20%  okresu życia łożyska. Wskaźnik ostrzeżenia ustalony został na poziom 6 (jednostek arbitralnych) a poziom alarmu – na 10 (jednostek arbitralnych).


Jakie zasady są stosowane do pomiaru różnych zmiennych za pomocą tylko jednego czujnika zamontowanego na kadłubie silnika?

ABB Ability™ Smart Sensor łączy wiele czujników w jednej obudowie. Pomiar drgań odbywa się bezpośrednio w 3 osiach. Pomiar temperatury odbywa się bezpośrednio.

Inne mierzone wartości bazują na algorytmach, opierających się na pomiarach z różnych czujników wbudowanych w czujnik ABB Ability™ Smart Sensor.

 


Jak wybiorę właściwą podstawę montażową dla mojego czujnika?

Właściwy zestaw montażowy można wybrać na podstawie poniższego rysunku 
(kliknij aby powiększyć)
mount_size

Aplikacja mobilna


Gdzie znajdę aplikację mobilną ABB Ability™ Smart Sensor?

Aplikację można pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play (dla smartfonów z systemem Android) lub se sklepu Apple App Store (dla smartfonów z systemem  iOS). Aplikacja dla systemu Windows Phone nie jest dostępna.

Jak mogę zidentyfikować, który sensor przynależy do którego silnka?

Można to uzyskać poprzez odpowiednie nazewnictwo silników oraz dodanie szczegółów z tabliczki znamionowej. Zalecanym jest, aby nazwa silnika zawierała informację o zastosowaniu i lokalizacji np. "Pompa oleju 3". Pozwoli to na łatwą identyfikację.

Gdzie znajdę informacje o silniku, które wymagane są przez aplikację?

Wszystkie niezbędne dane powinny znajdować się na tabliczce znamionowej silnika. W przypadku braku danych należy skontaktować się z producentem silnika w celu ich uzyskania.

Dane odnośnie łożysk nie widnieją na tabliczce znamionowej. Jak ważne jest ich właściwe podanie? Czy mogę zostawić niektóre pola niewypełnione?

Jeśli potrzebne dane nie są podane na tabliczce znamionowej, prosimy o kontakt z producentem silnika celem ich uzyskania. Jest niezwykle istotnym, aby wszystkie pola zostały wypełnione precyzyjnymi danymi, gdyż interpretacja wyników pomiarów zależy od podanie właściwych danych początkowych.

Jak często należy przesyłać dane do serwera? Czy istniej limit przechowywania danych w czujniku?

W standardowym wykonaniu, czujnik ABB Ability™ Smart Sensor dokonuje pomiarów raz na godzinę.

Czujnik pozwala na przechowywanie danych do miesiąca. Zaleca się, aby dane były przesyłane  z czujnika do bezpiecznego serwera ABB raz na tydzień.


Czy do pobrania danych konieczne jest połączenie z internetem?

Nie, pobranie danych wymaga jedynie połączenia przy użyciu technologii Bluetooth®. Należy mieć na względzie, że zalogowanie się do aplikacji i przesłanie danych do serwera wymaga połączenia z internetem.

Co dzieje się z pobranymi danymi na moim smartfonie po przesłaniu ich do serwera?

Ostatni pomiar zostaje zapisany, wcześniejsze dane są kasowane.


Stan silnika wskazywany jest poprzez "światła ostrzegawcze". Co oznaczają poszczególne kolory?

Zielony – brak problemów.

Żółty– nie wykryto problemów wymagających natychmiastowych działań, lecz zalecane jest, by w trakcie najbliższego planowanego serwisu dokonać inspekcji silnika. Inspekcja taka powinna odbyć się w okresie do 3 miesięcy. Zaniechanie działań dla silników, oznaczonych kolorem żółtym może doprowadzić do awarii, uszkodzenia mienia i/lub wypadku.

Czerwony – wykryty został problem, który może mieć wpływ na funkcjonalność i pracę silnika. Należy potwierdzić informacje podawane przez czujnik przez dodatkowe badania diagnostyczne oraz podjąć działania naprawcze w ciągu miesiąca.

Szary – aplikacja lub portal nie otrzymały jeszcze danych pomiarowych, nie jest możliwe podanie informacji o stanie silnika w danym momencie.


Czy mogę zintegrować to rozwiązanie z moim systemem nadzoru? Czy muszę używać aplikacji ABB, czy protokół transmisji jest otwarty?

Na chwilę obecną jedyną możliwością jest użycie dedykowanej aplikacji ABB. W planach jest opracowanie interfejsu API dla aplikacji firm trzecich.

Portal


Gdzie znajdę portal ABB Ability™ Smart Sensor?


Jak mogę odzyskać moje hasło?

Odzyskanie utraconego hasła możliwe jest poprzez portal MyABB www.myportal.abb.com.

Portal ABB Ability™ Smart Sensor: szczegóły dotyczące silnika

W zakładce “Motor Detail” możliwy jest szczegółowy przegląd parametrów indywidualnych silnika.

W prawym górnym rogu przeglądarki znajduje się ikona pozwalająca na otworzenie paska wyszukiwania oraz wybór organizacji (Plant) oraz żądanego silnika.  Kliknięcie na wybranym parametrze umożliwia jego wyświetlenie na liście po prawej stronie.

W zakładce „Motor Attribute Management” możliwe jest ustawienia własnych progów ostrzegawczych i alarmowych dla niektórych parametrów – np. temperatury powierzchni silnika.


Portal ABB Ability™ Smart Sensor : logowanie wydarzeń

Na stronie "Event log" istnieje możliwość podglądu wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce dla wybranego silnika takich jak ostrzeżenia, alarmy, rekomendacje. Możliwe jest także dodanie komentarza do wydarzenia.

Portal ABB Ability™ Smart Sensor portal: informacje zwrotne

W dolej części strony znajduje się przycisk informacji zwrotnej i opinii (feedback). W przypadku problemu który wymaga wsparcie prosimy o przesłanie pełnego opisu problemu wraz ze zwrotnym adresem e-mail oraz załączonymi plikami powiązanymi z problemem. Zespół Wsparcia ABB skontaktuje się z Tobą niezwłocznie aby pomóc w rozwiązaniu problemu.

Aby zapewnić, ze problem zostanie rozwiązany najskuteczniej, prosimy o podanie numeru silnika (Motor ID) w opisie problemów związanych z czujnikiem, aplikacją lub określonym silnikiem. W przypadku braku identyfikatora, również inne numery pozwalające na identyfikację mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.

 


Czy możliwe jest przełączenie systemu na jednostki imperialne?

Portal ABB Ability™ Smart Sensor w zakładce profilu użytkownika pozwala na zmianę jednostek pomiędzy metrycznymi i imperialnymi.

Czy możliwe jest połączenie z systemami SAP?

Dane z rozwiązania ABB Ability™ Smart Sensor dostępne są tylko za pośrednictwem dedykowanego portalu. Nie ma możliwości integracji z systemami SAP.

Zarządzanie użytkownikami


Co jeśli chcę zmienić organizację?

Jeśli dołączyłeś do niewłaściwej organizacji lub chcesz ją zmienić, możesz to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej. Należy wybrać z menu głównego opcję "opuszczenia organizacji". Następnie wpisać nazwę nowej organizacji.

Uwaga: Przed opuszczeniem organizacji należy usunąć bazę zinstalownych silników!
   

Jak udostępnić dane silnika innym użytkownikom?

 1. Aby mieć możliwość dzielenia się danymi urządzenia należy dołączyć do tej samej organizacji w aplikacji Smart Sensor. Uwaga: wybrana nazwa musi być dokładnie taka sama. Jest to wymagane podczas korzystania z aplikacji po raz pierwszy.
     
 2. Pierwszy użytkownik dołączający/tworzący organizację zostaje jej administratorem nadającym uprawnienia pozostałym użytkownikom za pośrednictwem portalu https://smartsensor.abb.com/Login.
  • Zaloguj się do portalu
  • Wybierz kartę "grupy użytkowników"
  • Kliknij nazwę swojej grupy użytkowników (<nazwa swojej organizacji> administratorzy)
  • Kliknij przycisk "dodaj użytkownika" (nadaj uprawnienia wielu użytkownikom).

  Jeśli na liście użykowników brakuje dodanej osoby, upewnij się, że dołączyła ona do właściwej organizacji.

 3. Udostępnij dane silnika 
  • Aktywne i dodane czujniki widoczne są w aplikacji w zakładce "My assets".
  • Kliknij na silnik i otwórz menu w prawym górnym rogu 
  • Wybierz "Transfer asset" -> "Asset group" -> kliknij preferowaną grupę silników na liście i potwierdź.     

Od tej chwili dodani użytkownicy będą mieć dostęp do danych silnika w menu "My group".

Rozwiązywanie problemów


Czy uszkodzenie sensora spowoduje uszkodzenie silnika?

Między silnikiem a ABB Ability™ Smart Sensor nie ma połączenia elektrycznego, a urządzenie zasilane jest z własnego źródła. Dlatego uszkodzenie nie może wpływać na działanie lub stan silnika.

Widoczne ślady uszkodzenia ABB Ability™ Smart Sensor. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Skontaktuj się z lokalnym serwisem ABB. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem:

www.new.abb.com/pl/smartsensorMój telefon nie widzi ABB Ability™ Smart Sensor!

Sprawdź ponownie wymagania dotyczące podłączenia urządzenia i uruchom ponownie aplikację na telefonie. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy komunikacja Bluetooth® w telefonie umożliwia widoczność innym urządzeniom. Zamknij połączenie Bluetooth®, otwórz je i spróbuj ponownie

Jeśli żaden z powyższych kroków nie zapewni połaczenia pomimo pełnej zgodności z telefonem proszę o kontakt ze wsparciem technicznym za pomoca formularza kontaktowego na stronie ABB

www.new.abb.com/pl/smartsensor


Niepowodzenie transferu danych, mimo widocznego połączenia ABB Ability™ Smart Sensor z telefonem.

Sprawdź ponownie wymagania dotyczące podłączenia urządzenia i uruchom ponownie aplikację na telefonie. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy komunikacja Bluetooth® w telefonie umożliwia widoczność innym urządzeniom. Zamknij połączenie Bluetooth®, otwórz je i spróbuj ponownie

Jeśli żaden z powyższych kroków nie zapewni połączenia pomimo pełnej zgodności z telefonem proszę o kontakt ze wsparciem technicznym za pomocą formularza kontaktowego na stronie ABB www.new.abb.com/pl/smartsensorBrak aktualizacji danych o stanie silników na portalu, mimo wykonania pomiarów.

Potwierdź, że dane zostały faktycznie przesłane do portalu, upewniając się, że masz działające połączenie internetowe. Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się ze wsparciem technicznym za pomocą formularza kontaktowego na stronie ABB www.new.abb.com/pl/smartsensor

Podejrzewam, że dane podane przez czujnik są niedokładne.

Upewnij się, że czujnik jest zamontowany prawidłowo.

Upewnij się, że dane silnika są poprawne w aplikacji i są zgodne z tabliczką znamionową silnika. Istotne jest, aby wszystkie pola były wypełnione dokładnymi informacjami, ponieważ interpretacja danych opiera się na poprawnych danych początkowych. Jeśli brakuje niektórych informacji o silniku, należy skontaktować się z producentem silnika w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Jeśli nadal podejrzewasz, że dane są niedokładne, skontaktuj się z lokalnym serwisem ABB za pomocą formularza kontaktowego na stronie ABB www.new.abb.com/pl/smartsensor
 

Współpraca z silnikiem


Gdzie mogę znaleźć wsparcie w rozwiązaniu problemów związanych z silnikiem?

Gdy czujnik wskaże, że mogą wystąpić istotne problemy, skontaktuj się z serwisem ABB za pomocą formularza kontaktowego na stronie ABB www.new.abb.com/pl/smartsensor

Mocowanie czujnika nie pasuje do mojego silnika!

Zalecamy zakup nowego z dopasowanymi wymiarami.

Czy urządzenie ABB Ability ™ Smart Sensor może zostać uszkodzone przez wysoką temperaturę powierzchni silnika? Jaka jest maksymalna temperatura powierzchni silnika dla urządzenia, powyżej której nie zaleca się montowania go na ramie silnika?

Inteligentny czujnik ABB Ability ™ został zaprojektowany do pracy z temperaturą powierzchni silnika do 85°C

Baterie używane w urządzeniu są testowane pod kątem odporności na temperatury do 120 ° C

Nie instaluj czujnika ani nie wykonuj konserwacji silników, które pracują lub nie zostały schłodzone.

Bezpieczeństwo


Czy osoba z zewnątrz może uzyskać dostęp do silnika poprzez czujnik?

Silnik i moduł czujnika nie posiadają wspólnego połączenia elektrycznego. Urządzenie jest zasilane własnym akumulatorem. Dlatego nie ma możliwości sterowania pracą silnika za pomocą inteligentnego czujnika ABB Ability™.

Czy dane są przesyłane do serwera ABB w formie zaszyfrowanej?

Do przesyłania danych do serwera ABB używane są standardowe protokoły szyfrowania . Cała implementacja serwera w chmurze jest w pełni zgodna z wytycznymi bezpieczeństwa cybernetycznego ABB.

Dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w chmurze, a portal ABB wykorzystuje oparty na rolach protokół kontroli dostępu, aby dane użytkowników były bezpieczne.

Czy rozwiązanie przechowywania danych w chmurze jest bezpieczne?

Tak, ABB stosuje bezpieczne rozwiązanie w chmurze. Zastosowano podejście "defense in depth", które obejmuje wiele warstw kontroli bezpieczeństwa, które są rozmieszczone w całym systemie. Do przesyłania danych do serwera ABB używane są standardowe protokoły szyfrowania

Cała implementacja serwera w chmurze jest zgodna z wytycznymi bezpieczeństwa cybernetycznego ABB, które przekraczają standardowe poziomy zabezpieczeń. Dane użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w chmurze, a portal ABB wykorzystuje oparty na rolach protokół kontroli dostępu, aby dane były bezpieczne dla użytkownikówCzy użytkownik zewnętrzny może ukraść moje dane z czujników ABB Ability™ Smart Sensor?

Dopóki będziesz dbać o swoje prawa administratora i dzielić dostęp tylko z zaufanymi pracownikami i zewnętrznym personelem techniczny, żadna strona zewnętrzna nie będzie mogła uzyskać dostępu do twoich danych.

Czy ABB wykorzysta dane dostarczone przez mój czujnik?

ABB posiada prawa i dostęp do danych dostarczonych przez ABB Ability™ Smart Sensor do celów rozwoju i analizy dużych zbiorów danych.

Gdzie są przetwarzane dane?

Dane przetwarzane są przez ABB Ability™ Smart Sensor oraz na serwerze. Algorytmy wykonują analizę pierwotną, z dalszą analizą i przetwarzaniem za pomocą algorytmów przechowywanych na bezpiecznym serwerze ABB.

Sygnały odebrane przez inteligentny czujnik są używane razem z algorytmami, które zostały opracowane do oceny parametrów, a są one związane z konkretnymi defektami silnika. Urządzenia pozwalna na analizowanie kombinacji sygnałów w jednostce czasu i częstotliwości, a analiza jest porównywana razem ze szczegółowymi danymi łożysk, które zostały przesłane do jednostki w celu ustalenia, czy łożyska są uszkodzone.

Ponieważ dostępna jest informcja dla danego silnika o łożyskach, możliwe jest jednoznaczne określenie, czy sygnały związane z uszkodzeniami pochodzą z samych łożysk silnika.

Gwarancja


Kontakt w sprawach związanych z gwarancją.

Skontaktuj się z dostawcą lub lokalnym serwisem ABB za pomocą formularza kontaktowego na stronie ABB www.new.abb.com/pl/smartsensor
Select region / language

Pożyteczne informacje