Rodzaj osłony 'n' - nieiskrzący

Ten rodzaj osłony polega na zapewnieniu braku iskrzenia oraz przekroczenia temperatury jakiejkolwiek powierzchni w normalnych warunkach pracy, dla których certyfikowany jest silnik.


Dla konstrukcji silników tego typu, konieczne jest spełnienie wymagań dla kategorii 3 urządzeń według zapisów Zasadniczych Wymogów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (EHSR) Dyrektywy ATEX:

  • Urządzenia muszą być zaprojektowane w sposób chroniący przed powstawaniem potencjalnych źródeł zapłonu jakie mogą się pojawić podczas normalnej pracy
  • Temperatura powierzchni nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej temperatury powierzchni w zakładanych warunkach eksploatacji z uwzględnieniem tolerancji parametrów sieci zasilającej

Aby urządzenie mogło być zainstalowanie w Strefie 2, musi spełniać wymagania stawiane dla kategorii 3.

Gaz wybuchowy może przedostawać się do wnętrza silnika bez powodowania zagrożenia wybuchu ponieważ:

  • Temperatura żadnej z części wewnątrz silnika nie przekracza temperatury ustalonej przez klasę temperaturową dla której silniki został certyfikowany
  • Nie istnieje ryzyko powstanie iskrzenia ze względu na użycie odpowiednich materiałów do konstrukcji części silnika jak również specjalnie zaprojektowanych połączeń
Normy powiązane z typem osłony n':
EN 60079-0: 2004-03
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Sprzęt -- podstawowe wymagana
EN 60079-15: 2005-10
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu 'n'.
EN 50014: Czerwiec 1997
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Wymagania ogólne
EN 50021: Kwiecień 1999
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Zabezpieczenia typu "n"
IEC 60079-0: 2004-01
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Sprzęt -- podstawowe wymagana
IEC 60079-15: 2005-03
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu 'n'.
Oznakowanie                                                      
Stare EN                                    
IEC / Nowe EN                                 
Symbol typu osłony EEx nA
Ex nA

Uwaga: Dla silników nieiskrzących grupa gazowa nie jest istotna, pod uwagę powinna być brana jedynie minimalna temperatura zapłonu.

Konstrukcja:

Normy 60079-15:2001-02 oraz EN 50021 z kwietnia 1999 wprowadziły nowe wymagania odnośnie minimalnej szczelin powietrznej pomiędzy wirnikiem oraz stojanem silnika: wymagania te są takie same jak dla silników budowy wzmocnionej EEx e/Ex e przeznaczonych do zastosowania w Strefie 1.
Spowodowało to zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy jak również podczas rozruchu silnika.

W konstrukcji oraz procesie produkcji silnika w wykonaniu Ex nA, poza zapewnieniem minimalnej szczeliny powietrznej pomiędzy wirnikiem oraz stojanem, cechy nieiskrzące zapewnione są dodatkowo przez:

  • Zachowanie minimalnych wartości odstępów izolacyjnych oraz dróg upływu zgodnie z najnowszymi normami
  • Zastosowanie materiałów izolacyjnych charakteryzujących się dużą odpornością na przebicie
  • Stopień ochrony co najmniej IP 54
  • Odpowiednie zaciśnięcie przewodów
Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje