Efektívne využívanie elektrickej energie

Rozhodnutím využívať motory s vyššou energetickou účinnosťou môžete znížiť vaše náklady na energiu a pozitívne tým ovplyvniť životné prostredie. Elektrické motory od ABB s vyššou energetickou účinnosťou sú navrhnuté tak, aby vyhovovali medzinárodným štandardom IEC.

Štandard MEPS (Minimum Energy Performance Standards) pre NN motory zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ chcú jednotlivé krajiny dosiahnuť svoje ciele v oblasti efektívneho využívania elektrickej energie a zníženia emisií oxidu uhličitého. Štandardy MEPS vedú k celkovému zvýšeniu účinnosti motorov a jednoduchšiemu porovnávaniu účinnosti medzi jednotlivými výrobcami.

Tento fakt na druhej strane tiež viedol k tomu, že viacero krajín na svete prijalo svoje vlastné MEPS štandardy s rozdielnymi požiadavkami. Na interaktívnej mape nižšie nájdete viac informácií o rôznych MEPS štandardoch. 


Zaujímavé témy

Select region / language

Obľúbené odkazy