Technické údaje: VN motory s ochranou proti vznieteniu prachu, liatinový rám

Typ ochrany zariadenia Db a Dc pre zóny 21 a 22

 Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy