Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Pretlakové motory a generátory

Typ ochrany zariadenia Gb a Gc pre zóny 1 a 2
Ex px, Ex pxe, Ex pz, Ex pze

Spoločnosť ABB ponúka kompletný rad energeticky účinných motorov s osvedčenou výkonnosťou pre priemyselné využitie. Výrobky sú konštruované na základe podnetov priamo z priemyslu a patentovaných technológií, ktoré zabezpečujú dlhšiu prevádzkyschopnosť pri nižších nárokoch na údržbu.

Pretlakové motory a generátory od ABB vyhovujú všetkým národným i medzinárodným smerniciam a požiadavkám – vrátane IEC, európskych (EN), ATEX a NEMA. Všetky spĺňajú požiadavky najnáročnejších spracovateľských aplikácií, na pevnine alebo na mori/pobreží, pre rafinérie či petrochemické závody. Prevádzka motorov je možná aj v náročných a nepriaznivých podmienkach, napríklad vo výbušnom prostredí, pri extrémnych teplotách, v korozívnom, prašnom alebo vlhkom prostredí.

Ochrana zariadení typu Ex px alebo Ex pz je založená prevažne na pretlakovom zapuzdrení. Vo vnútri motora musí byť udržiavaný pretlak po celú dobu prevádzky. Pretlak musí byť najmenej 50 Pa pre zariadenia Ex px a 25 Pa pre zariadenia Ex pz. Pri poklese pretlaku pod medznú hodnotu sa dodávka elektrickej energie automaticky vypne.

Mechanická konštrukcia zariadení Ex px a Ex pz musí spĺňať požiadavky platných noriem a musí napríklad zamedziť prieniku elektrických oblúkov alebo iskier a vzniku nadmerne zahrievaných plôch v nebezpečnej oblasti.

Zaujímavé témy

Naša ponuka

Obľúbené odkazy

ABB Web Feeds