Motory pre valcovacie trate

Motory pre valcovacie trate zahŕňajú motory, ktorých rýchlosť sa dá plynulo riadiť jedným alebo viacerými frekvenčnými meničmi.

Motory pre valcovacie trate od ABB sú motory s kotvou nakrátko, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre použitie s frekvenčnými meničmi. Robustná konštrukcia, motory sú plne hermeticky zapuzdrené, aby zniesli aj náročné podmienky vo valcovniach.

Motory sú určené pre nízke rýchlosti pri priamom spojení na valce. Počet pólov a frekvenciu možno zvoliť podľa požiadaviek. Eliminuje sa tiež potreba prevodových skríň, čím sa usporí na nákladoch na údržbu a zvýši sa celková účinnosť meniča.

Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy