Vodou chladené motory

Chladenie vodou je vysoko účinná metóda odvádzania tepla z motora. Účinnosť chladenia je dostatočná aj pri nižších rýchlostiach, motory sú preto ideálne pre aplikácie s konštantným krútiacim momentom.

Medzi bežné aplikácie patria hnacie motory, generátory pre veterné turbíny, čerpadlá vôd a odpadových vôd, stroje na hĺbenie tunelov, extrudéry, tlačiarenské lisy a papierenské stroje.


Výkon 90 až 2 000 kW
Osová výška IEC 280 až 500
Počet pólov 2 až 8
Napätie
všetky bežne používané napäťové hladiny
Frekvencia 50 až 60 Hz
Krytie IP 55, IP 56
Chladenie IC71W
Motor so zvýšenou účinnosťou spĺňa požiadavky IE2

Súvisiace odkazy

Štandardné asynchrónne motory
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy