Platforma ABB Ability™: posúdenie stavu motorov a generátorov

Byť o krok vpred

Posúdenie stavu motorov a generátorov na základe platformy ABB AbilityTM je službou, ktorá analyzuje aktuálne podmienky izolácie statorových vinutí v motoroch a generátoroch do 5 kV. Keďže izolácia statorových vinutí je z pohľadu doby prevádzkyschopnosti najkritickejším komponentom VN motorov a generátorov, posúdenie ich stavu je pre efektívnu a spoľahlivú údržbu dôležité.

Presné informácie z jedinej návštevy

Tzv. ABB AbilityTM Condition Assessment je sada jedinečných analytických nástrojov, ktorá identifikuje poruchy v izolačnom systéme dlho predtým, ako začnú byť pre danú aplikáciu kritickými a mohli by spôsobiť finančne nákladnú odstávku. Vďaka výsledkom zo zhodnotenia stavu a odporúčaným krokom môžu technici okamžite pristúpiť k potrebnej údržbe a optimalizovať všetky funkcie pre zaistenie spoľahlivej prevádzky motorov a generátorov.

Testy a analýzy prebiehajú na základe jedinej prehliadky motora a dajú sa skombinovať aj s bežnou údržbou. Kompaktná veľkosť vybavenia pre analýzu umožňuje vykonať posúdenie stavu motora aj v aplikáciách s limitovaným priestorom, ako napríklad vo veterných turbínach alebo na námorných lodiach.

 

Výhody

  • Dlhý čas prevádzkyschopnosti – skorá detekcia potenciálnych problémov predtým, ako môžu zapríčiniť finančne nákladné a neplánované odstávky
  • Cenné informácie o stave zariadenia, vďaka ktorým môžu kompetentní technici urobiť dôležité rozhodnutia o prevádzke/oprave/výmene motora
  • Údržbu môžete dať na prvé miesto a optimalizovať ju
  • Vhodné aj pre aplikácie v obmedzenom priestore
  • Aplikovateľné pre všetky motory a generátory bez ohľadu na výrobcu

Odkazy a materiály na stiahnutie

Súvisiaca ponuka

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy