Pokročilé služby

Pokročilé služby vám pomôžu správne sa rozhodnúť pri kúpe motora alebo generátora berúc do úvahy zníženie rizika spojeného s prevádzkou a údržbou týchto zariadení.


Dodávané riešenia zahŕňajú nielen rozhodnutia spojené s riadením – týkajúce sa záležitostí ako napríklad správne smerovanie investičných rozpočtov – ale rieši tiež vysoko technické záležitosti, ako sú diagnostika, prognostika, optimalizácia zaťaženia a odstraňovanie porúch.

Tieto riešenia vyvíjame s ohľadom na koncepciu riadenia cyklu životnosti tak, aby sa zákazník namiesto zamerania sa výhradne na najnižšie náklady pri kúpe pozrel bližšie na najnižšie náklady na prevádzku v priebehu celej doby životnosti zariadenia.

Súvisiaca ponuka

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy