Výkonnosť systému

Naše služby vám pomôžu optimalizovať výkonnosť vášho systému.

To znamená, že namiesto vnímania motora alebo generátora ako samostatného produktu berú naše služby do úvahy celý systém. Tým môžeme identifikovať problémy, ktoré obmedzujú výkonnosť súčasného systému.

Tieto služby poskytujú príležitosť k predĺženiu doby životnosti vášho zariadenia zapracovaním cenovo efektívnych zlepšení.

Vyhodnocovanie výkonnosti

Program ABB pre vyhodnocovanie výkonnosti prináša nový pohľad na diagnostické služby elektromotorov.

Vďaka programu ABB pre vyhodnocovanie výkonnosti získate prehľad o skutočnej prevádzke motora v danom prostredí, t.z. ako vonkajšie faktory ovplyvňujú pracovné parametre po inštalácii a uvedení motoru do prevádzky.

Parametre motora, ktoré definujú jeho výkonnosť, sa môžu behom prevádzky na pracovisku z mnohých dôvodov zmeniť. K týmto dôvodom patrí okrem iného zaťaženie, napájacie napätie, inštalácia, pracovné prostredie, doterajšia údržba atď.

Kombinovaný účinok týchto faktorov spôsobí, že motor v porovnaní s pôvodným návrhom pracuje s inými menovitými/pracovnými charakteristikami. Napríklad motor môže pracovať so skutočnou účinnosťou 93 % pri menovitom zaťažení, zatiaľ čo na výrobnom štítku motora je uvedená hodnota 94,3 %. Štandardná dodávka obsahuje:

  • Krivky rekuperovaného výkonu
  • Odhad strát
  • Overenie výkonnostných parametrov

V závislosti od dôvodu vyhodnotenia výkonu je možné vytvárať zákaznícke správy. Podrobnosti nájdete v dokumentácii.

Ďalšie informácie nájdete tiež na: ABB MACHsense-P

Služby spojené s obmedzením vplyvu prechodových javov

Elektrické prechodové javy sú dočasné prebytky napätia a prúdu v elektrickej sieti. Príčiny sú vonkajšie (napr. blesk), alebo vnútorné (napr. spínacie zariadenie). Prechodové javy môžu spôsobiť nenapraviteľné poškodenie systémov izolácie motorov.

Riešenie ABB využíva najskôr softvérovú simuláciu pre kontrolu citlivosti elektrického systému voči prechodovým javom. Na základe výsledkov simulácie služba poskytne odporúčania pre inštaláciu tlmiviek, aby sa obmedzila pravdepodobnosť výskytu prechodových javov, a tým sa zabránilo poškodeniu systémov izolácie motorov.

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy