Monitoring stavu na diaľku

Nový spôsob monitoringu stavu motorov a generátorov na diaľku.

Vďaka ABB Ability™ Condition Monitoring môžu užívatelia na diaľku sledovať stav svojich motorov, spozorovať potenciálne problémy už v ich zárodku a plánovať údržbu ako prevenciu pred neplánovanou odstávkou.


Detailné reporty a údaje v reálnom čase na serveri

Zákazníci dostávajú detailné reporty s odporúčaniami na nápravnú činnosť a preventívnu údržbu. Môžu sa tiež kedykoľvek prihlásiť na server a získať údaje o rôznych prevádzkových parametroch motorov a generátorov v reálnom čase.

Zariadenie ABB MACHsense-R umožňuje priebežné sledovanie prevádzky na diaľku, a preto sa odoporúča predovšetkým pre motory a generátory, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie závodu, napr. motor pece v cementárni alebo hlavný motor vetrania v elektrárni. Je tiež ideálnym riešením pre motory a generátory, ku ktorým je zložitý prístup, napr. na vrtných plošinách, v baniach alebo vo veterných elektrárňach.

Výhody

  • Dlhšia prevádzkyschopnosť - údržbu si naplánujete vopred a vyhnete sa nečakaným odstávkam
  • Nižšie náklady na údržbu - čas potrebný na údržbu sa dá výrazne skrátiť nastavením včasného varovného programu
  • Lepšia bezpečnosť - bezpečný prístup k motorom umiestneným v nebezpečných alebo ťažšie dostupných miestach
  • Dlhšia životnosť zariadenia - moderná údržba a jej plánovanie zabezpečia motorom dlhšiu životnosť

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy