Motory vám sami povedia, kedy budú servis potrebovať

Nové riešenie monitorovania stavu nízkonapäťových motorov od ABB

Prichádza nová éra monitorovania stavu nízkonapäťových motorov na diaľku. Inteligentný snímač od ABB sníma údaje o vibráciách, teplote, hluku a ďalších parametroch. Senzor tak znižuje odstávky motorov až o 70 % a predlžuje ich životnosť až o 30 %. To všetko pri súčasnom znížení odberu elektrickej energie o 10 %.

Spoločnosť ABB vyvinula kompaktný snímač, ktorý je pripevnený k rámu nízkonapäťového asynchrónneho motora. Snímač nepotrebuje žiadne káble. Pomocou zabudovaného algoritmu, ktorý je založený na mnohoročných skúsenostiach ABB s výrobou motorov, vysiela snímač údaje o celkovom stave motora cez inteligentný telefón a internet na zabezpečený server. Toto riešenie umožňuje pretvoriť obrovské množstvo motorov na inteligentné zariadenia, ktoré sa sami prihlásia o servis.

Sledujte servis pre motory a generátory ABB na sociálnych médiách

LinkedIn YouTube

Naša ponuka

Zistite viac (ANJ)

Užívateľské príručky

Inteligentný snímač v otázkach a odpovediach


Čo je také zvláštne na novom riešení monitorovania stavu nízkonapäťových (NN) motorov od ABB?

NN motory hrajú v priemysle veľmi dôležitú úlohu. Riadia širokú škálu procesov, pritom ale stále fungujú takmer rovnako ako pri svojom prvom uvedení na trh. Nové riešenie monitorovania stavu od ABB mení motory na inteligentné zariadenia. To, že motory môžu poskytovať informácie – môžu „prehovoriť“, je skutočným míľníkom v ich 120-ročnej histórii. Údaje, ktoré motor poskytuje, sú analyzované pokročilými algoritmami, v ktorých sú zúročené rozsiahle znalosti a skúsenosti ABB. Pomáhajú prevádzkovateľom motorov plánovať údržbu, znižovať náklady, optimalizovať prevádzku závodov a efektívne využívať elektrickú energiu.

Aké sú hlavné výhody?

Medzi hlavné výhody patrí: 

– dlhšia bezporuchová prevádzka
– dlhšia životnosť motora
– vyššia výkonnosť a produktivita motora

V súčasnosti väčšina NN motorov jednoducho pracuje, dokiaľ nezlyhá. To môže spôsobiť mnoho problémov, napríklad odstávku, druhotné poškodenie iných zariadení, výpadok výroby alebo zníženie kvality.

Riešenie ABB umožňuje permanentné monitorovanie stavu takmer všetkých NN motorov. Závody tak môžu všetky svoje NN motory previesť na režim prediktívnej údržby. Správne plánovanie údržby povedie k vyššej spoľahlivosti a dlhšej životnosti. Rovnako je možné analyzovať vzorce spotreby elektrickej energie, aby sa vytvorili efektívne profily zaťaženia, a tým sa znížila spotreba celého závodu.

Ako inteligentný senzor pracuje?

Inteligentný snímač je namontovaný na každý motor. Deteguje signály, ktoré sa týkajú stavu parametrov motora. Údaje z inteligentného snímača sú prenášané bezdrátovo pomocou smartfónu alebo prenosovej brány na internet a zabezpečený server ABB. Údaje spracuvávajú algoritmy vyvinuté v ABB pre získanie užitočných informácií. Tieto informácie sú potom k dispozícii prevádzkovateľovi motora buď na displeji telefónu alebo na špeciálnom zákaznickom portáli.

Intuitívne užívateľské prostredie obsahuje jednoduchý systém „semaforov“, ktorý poskytuje prehľad o monitorovaných motoroch.

Pokiaľ systém deteguje závadu, pošle výstrahu prevádzkovateľovi, ktorý môže cez portál získať prístup k údajom o vývoji stavu i ďalším informáciám o pracovnom profile motora.

Aké riešenie monitorovania stavu zapadá do celkového podnikania spoločnosti ABB? Pokiaľ investujeme do tohto riešenia, môžeme si byť istí podporou ABB v dlhodobom horizonte?

ABB je popredný svetový dodávateľ špičkových technológií pre energetiku a automatizáciu. Je to uznávaná spoločnosť s vedúcim postavením na trhu a technologický líder v oblasti elektromotorov a generátorov. Pokiaľ započítame i jej predchodcov, vyrába motory už viac ako 100 rokov.

Spoločnosť ABB zdokonaľovala viac ako 10 rokov technológiu internetu vecí, služieb a ľudí (IoTSP) prostredníctvom svojich riadiacich systémov, komunikačných riešení, snímačov a softvérov. Riešenie pre monitorovanie stavu bolo vyvinuté ako jedna zo základných ponúk pre IoTSP.

Riešenie pre monitorovanie stavu je súčasťou viacerých technológií ABB, ktoré umožňujú zákazníkom v oblasti priemyslu, komunálnych služieb a infraštruktúry využívať dáta oveľa inteligentnejším spôsobom, aby mohli optimalizovať svoje prevádzky, zvýšiť produktivitu a dosiahnuť väčšiu flexibilitu.

Kedy a kde bude riešenie uvedené na trh?

Riešenie bude uvedené na trh na konci roku 2016 v severnej Amerike. Potom bude postupne uvádzané na ďalšie trhy. Po uvedení na trh budú postupne pripravované ďalšie verzie, ktoré budú mať rozšírené a prepacovanejšie funkcie.

Čo je inteligentný snímač? Je nutné pri jeho montáži rozmontovať motor? Kde je snímač na motore upevnený?

Riešenie pre monitorovanie stavu využíva inteligentné snímače pre detegovanie signálov prichádzajúcich z motorov. Jednotky podporujú technológiu Bluetooth® Low Energy, nazývanú tiež Bluetooth® Smart, a sú naprogramované pre monitorovanie trojfázových asynchrónnych NN motorov.

Motor nie je nutné pri montáži snímača rozmontovať. Snímač sa montujte na rám motora (bez nutnosti ďalšej kabeláže) podobne ako výrobný alebo výkonnostný štítok.

Pre aký typ motorov je riešenie monitorovania stavu určené?

V súčasnosti je riešenie plne funkčné pre NN trojfázové motory s kotvou nakrátko. Jednotky snímača je možné montovať na motory s priamym pripojením k napájaciemu napätiu so štandardným pevným kmitočtom 50/60 Hz i na motory riadené frekvenčnými meničmi (VFD).
Loading documents
  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás
Select region / language

Obľúbené odkazy