Energetická účinnosť

Znamená vysoká účinnosť aj vysokú spoľahlivosť? 


Služby založené na energetickej účinnosti vyhodnocujú príležitosti k úsporám energie a zvýšeniu spoľahlivosti vo vašej prevádzke. Náš jedinečný prístup kombinuje energetickú účinnosť a spoľahlivosť navrhovaných riešení, ktoré vyvažujú riziká a náklady medzi týmito dvomi faktormi.

Snažíme sa zohľadňovať náklady na životný cyklus a porovnávať ich s dlhodobými úsporami, ktoré môžu plynúť z inštalácie zariadení s vyššou účinnosťou a spoľahlivosťou. Na záver našej analýzy vydávame odporúčania, ktoré sú podložené výpočtami návratnosti nákladov, aby bolo možné urobiť optimálne rozhodnutie.

Analýza úspor pri výmene zariadení vykonávaných spoločnosťou ABB

Investícia do nového motora namiesto toho doterajšieho, menej optimálneho, sa často vráti späť za jeden rok, prípadne menej. Analýza úspor pri výmene zariadení zhodnotí výhody a poskytne okamžitú správu o návratnosti investície a úsporách na základe vyššej energetickej účinnosti a spoľahlivosti.

Riešenie založené na oboch týchto faktoroch zdôrazňuje význam najnižších nákladov na životný cyklus, pretože mnoho motorov pri nákupe vychádza lacnejšie, ale ich prevádzka je v skutočnosti oveľa nákladnejšia.

Spoľahlivé motory s vyššou účinnosťou nielen znižujú náklady na energiu a obmedzujú emisie skleníkových plynov, ale tiež ponúkajú:

  • Nižšie nároky na údržbu
  • Neprerušovanú výrobu
  • Dlhšiu životnosť
  • Nižšie náklady počas životnosti
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy