Asynchrónne modulárne VN motory

Modulárne asynchrónne VN motory od ABB sú navrhnuté tak, aby pracovali pri najvyššej možnej energetickej účinnosti a spoľahlivosti aj v najnáročnejších aplikáciách.

Všetky asynchrónne VN motory na modulárnej platforme od ABB sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka tak, aby spĺňali všetky podmienky pre danú aplikáciu. Každý modul je skonštruovaný tak, aby vyhovoval aj širšiemu spektru aplikácií a zároveň si zachoval flexibilitu pre prípadnú adaptáciu na špecifickejšie konfigurácie.

Vysokovýkonové motory sú dostupné so širokou ponukou doplnkového príslušenstva a variant chladenia a sú v súlade so všetkými medzinárodnými štandardmi; motory sú optimalizované pre prevádzku s meničmi frekvencie; motory musia prejsť náročnými testovacími procesmi v každom štádiu výroby; je možné ich nakonfigurovať pre široké spektrum aplikácií – od čerpadiel, ventilátorov a kompresorov po dúchadlá, dopravníky, drviče a lodné pohony.

Zaujímavé témy

Produktové správy (ANJ)

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy