Technické údaje: Modulárne asynchrónne VN motory

Pri využití princípu modularity je každá súčiastka a každý konštrukčný detail vysokonapäťového modulárneho asynchrónneho motora ABB skonštruovaný tak, aby čo najviac zvýšil výkon motora a zabezpečil čo najnižšie náklady na údržbu počas celej prevádzkyschopnosti motora.

Systém chladenia

Účinné chladenie má zásadný význam pre výkon motora v rôznych podmienkach. ABB ponúka rôzne symetrické aj asymetrické systémy chladenia, ktoré odpovedajú konkrétnym prevádzkovým podmienkam. Dodávajú sa varianty od otvorených systémov so základným krytím po kompletne uzatvorené systémy vybavené chladičmi vzduch-vzduch alebo vzduch-voda.

Výkon 140 až 28 500 kW pri 50 Hz
200 až 38 000 HP pri 60 Hz
Osová výška IEC 400 až 1 000
NEMA 17 až 44.1
Počet pólov 2 až 24
2-pólový pre osové výšky 400-800
Napätie 380 až 13 800 V
Frekvencia 50 Hz, 60 Hz, VSD
Krytie/chladenie IP23, IP54, IP55, IP56, IP66, IPW24
Typ zapuzdrenia
IC01, IC611, IC81W
ODP, TEAAC, TEWAC
Materiál kostry
zváraná oceľ
Typ motora AMA, AMI, NMI
Montáž horizontálne alebo vertikálne
Štandardy IEC, NEMA a ďalšie štandardy definované lokálnymi predpismi alebo zákazníkom
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy