SynRM-motorerna lyft för Husums fabrik

 

På Husums fabrik sparar man både energi och pengar tack vare ABB:s SynRM-motor. De energieffektiva motorerna öppnar för minskad energianvändning och livscykelkostnad inom industrin.När Husums fabrik skulle byta ut de sex ålderstigna likströmsmotorerna som driver filtertrummorna i ett av massabrukets blekerier – då föll valet på ABB:s synkrona reluktansmotor SynRM. Det var energieffektiviteten som fällde avgörandet.

– Det här är motorer som är i drift nästan 365 dagar per år. Kan vi spara några procent energi så handlar det under motorns livslängd om stora summor pengar, säger Elias Agrell, automationsingenjör på Husums fabriks massabruk.

Husums fabrik utanför Örnsköldsvik är en integrerad kartong- och massafabrik som producerar falskartong, vit kraftliner och pappersmassa. Energieffektiva drifter är en förutsättning för att företaget ska kunna leva upp till högt ställda hållbarhetsmål.

– Vi vill ligga i framkant i branschen. Vår företagsledning och ägaren Metsä Group har en visionär syn på låg energikonsumtion, och det effektivaste sättet att leva upp till de krav på självförsörjningsgrad som vi har på oss är att göra av med mindre energi när vi producerar samma mängd produkt. Därför är SynRM-projektet viktigt: genom att välja energieffektiva motorer så får vi högre tillgänglighet och lägre energikonsumtion på en och samma gång, säger Elias Agrell.

Stora energibesparingar

SynRM är ABB:s mest energieffektiva motorval för varvtalsreglering av intensiva drifter som pumpar och fläktar. Tack vare en konstruktion där teknik som utnyttjar konventionell, beprövad statorteknik och innovativ magnetfri rotorkonstruktion kombineras med induktionsmotorns enkla och robusta konstruktion så uppfyller SynRM energiklassen IE5 ultra-premium. Det innebär halverade energiförluster jämfört med äldre IE2-klassade motorer, men också minskade kostnader för underhåll. Flera studier visar dessutom att det med SynRM är möjligt att göra energibesparingar på upp till 25 procent. En annan av fördelarna med SynRM är hög verkningsgrad utan magneter vilket är att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom de inte utnyttjar sällsynta jordartsmetaller. För Husums fabrik har motorbytet blivit det lyft man hoppades på.

– Motorerna har funkat klanderfritt sedan de togs i drift, och vi har gjort en energibesparing i linje med det ABB utlovat, säger Elias Agrell.

På ABB ser man en ökad efterfrågan på SynRM-motorer från energiintensiva branscher. Allt fler väljer dessutom att göra som Husums fabrik, som i stället för att riskera haverier inför ny teknik i planerade byten. Installationen av SynRM-motorerna var en del av ett utbytesprogram som drivs tillsammans med ABB, där livscykelplaner för kritisk utrustning ingår. 

– Vi har ett väldigt nära och bra samarbete med ABB, där vi delar mycket idéer och har en gemensam syn på hur vi ska ligga i fas med teknikutveckling, säger Elias Agrell. 

– Innan vi började arbeta aktivt med planerade utbyten hade vi många stopp och haverier. Att det kommit ner till en väldigt hanterbar nivå; nu producerar vi bra mängder massa och lever upp till förväntningarna som våra ägare har på oss, har öppnat möjligheter för Husums fabrik att genomföra flera stora investeringar. Det täta samarbetet med ABB har varit en bidragande faktor.
 

Dela sidan

Fakta


Metsäs fabrik i Husum planerade att byta ut sex äldre 30 kw motordrifter för att minska energiförbrukning och livscykelkostnad. De gjorde tillsammans med ABB en utvärdering av två alternativ: IE2-klassad induktionsmotor och SynRM IE5, båda drivna med frekvensomriktare.  

En varvtalsstyrd motor drivs efter behov med varierande last och varvtal. Standarden IEC 60034-30 TS gör det möjligt att jämföra varvtalsstyrda motorer ur effektivitetssynpunkt. Systemverkningsgraden för den IE2-klassade induktionsmotorn är 88,6 %. För SynRM-paketet uppgår den till 93,1 % vilket innebär en förlustreduktion på över 60%. Givet 8.600 drifttimmar per år uppskattas energibesparingen till ca. 13.900 kWh per motor och år vid i genomsnitt 90% last (enligt IEC 60034-30TS). Den totala besparingen uppgår därmed till över 83.000 kWh för alla sex drifter. Med ett elpris på 0,5 kr per kWh sparar Husum in ca. 7.000 kr per år och motor. Inköpskostnaden för SynRM IE5-paketet är visserligen högre än för IE2-alternativet, men i detta fall betalade mellanskillnaden av sig på kortare tid än 18 månader.

Läs mer

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar