Energieffektivitet och hållbarhet med elmotorer från ABB

Genom att välja att använda energieffektiva motorer kan du sänka dina energikostnader samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. ABB:s energieffektiva lågspända elmotorer är konstruerade och märkta för att uppfylla de internationella IEC-standarderna. 

Elmotorer förbrukar över 45 % av världens elektricitet.
År 2040 kommer antalet motorer att ha fördubblats.
Att använda högeffektiva motorer skulle minska den globala elförbrukningen med upp till 10 %.
Att bara byta en endaste motor kan göra skillnad.

MEPS (minimistandarder för energiprestanda)

MEPS (Minimum Energy Performance Standards) för lågspänningsmotorer har spelat en viktig roll för att hjälpa länder att nå sina mål för energieffektivitet och koldioxidutsläpp. För motoranvändare har MEPS lett till en generell ökning av motoreffektiviteten och gjort det lättare att jämföra effektivitetsnivåer mellan tillverkare.

Dessa fördelar har fått många länder runt om i världen att anta sina egna MEPS. De faktiska kraven varierar dock mellan de olika länderna - klicka på länken för att få mer information om de viktigaste regionerna och länderna.

Ladda ner en pdf

EPD (miljödeklaration)

En miljöpdeklaration (EPD eller Environmental Product Declaration) är en tredjepartsverifierad rapport som beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Informationen i EPD:er är baserad på livscykelanalyser (LCA), som kvantifierar miljöpåverkan över hela livscykeln för en produkt, från resursutvinning till dess uttjänta livslängd. Som sådana ger EPD:er kunderna ett transparent sätt att förstå dessa effekter och jämföra produkters fotavtryck på marknaden.

Klicka på länken till höger för att se tillgängliga EPD:er för IEC lågspänningsmotorer

ABB EcoSolutions™

ABB EcoSolutionsTM-märkningen ger full insyn i miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

Produkter i portföljen följer en uppsättning nyckelprestandaindikatorer definierade i ABB:s cirkularitetsramverk och har en extern, tredjepartsverifierad miljödeklaration (ISO 14025).

IE5 synkrona reluktansmotorer (gjutjärn, 160-315) är de första IEC lågspänningsmotorerna som får ABB EcoSolutions™-märkning.

Se det cirkulära värdet och miljöavtrycket för ABB IE5 SynRM-motorer från miljödeklarationerna.

Läs mer

Artikel (eng)
Ecodesign: The next steps toward raising electric motor efficiency

ABB:s högeffektiva produkter

Select region / language

Populära länkar