Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energieffektivitet

Genom att välja att använda energieffektiva motorer kan du sänka dina energikostnader samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. ABB:s energieffektiva lågspända elmotorer är konstruerade och märkta för att uppfylla de internationella IEC-standarderna. Motorerna levereras naturligtvis dessutom för att uppfylla kraven i lokala MEPS (minimistandarder för energiprestanda) i tillämpliga fall. Lär dig mer om effektivitet och energibesparingar på denna sida

Aktuellt

Standarder

Lokala MEPS

Relaterade länkar

Mer information