Global site

Energieffektivitet

Genom att välja att använda energieffektiva motorer kan du sänka dina energikostnader samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. ABB:s energieffektiva lågspända elmotorer är konstruerade och märkta för att uppfylla de internationella IEC-standarderna. Motorerna levereras naturligtvis dessutom för att uppfylla kraven i lokala MEPS (minimistandarder för energiprestanda) i tillämpliga fall. Lär dig mer om effektivitet och energibesparingar på denna sida

Aktuellt

Standarder

Lokala MEPS

Relaterade länkar

Mer information