Rullbordsmotorer

Rullbord innehåller ett antal motorer där hastigheten steglöst kontrolleras av en eller flera frekvensomriktare.

ABB:s rullbordsmotorer är burlindade och speciellt utformade för att användas tillsammans med frekvensomriktare. Motorerna är robusta och fullständigt kapslade för att klara de tuffa miljöerna i valsverk. 

Motorerna är lågvarviga och avsedda för direktkoppling till rullbord. Polantal och frekvens kan väljas för att undvika behov av växellådor och därmed spara in på underhållskostnader och öka drivenhetens totala effektivitet.

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language

Populära länkar