Smarta sensorer blev en succé för ett av världens mest kända vodkamärken

ABB AbilityTM Smart Sensor håller igång produktionen hos Absolut Vodka

Absolut Vodka, en av Sveriges mest ikoniska exportprodukter, har bara en enda produktionslinje som servar hela världen. Det innebär att det är av kritisk betydelse för företagets lönsamhet att den här processen är tillförlitlig.

Efter att Absolut-destilleriet i södra Sverige hade gjort efterforskningar om olika metoder för att optimera villkorsbaserad övervakning och underhåll fick de slutligen ett erbjudande som var svårt att motstå. ABB föreslog att destilleriet skulle installera ABB AbilityTM Smart Sensors som bas för en kostnadseffektiv och lättanvänd lösning för tillståndsövervakning.  

Historiskt har de höga kostnaderna för att installera utrustning för vibrationsövervakning varit det enskilt största hindret för destilleriet.  ”Men när ABB presenterade Smart Sensors så insåg vi att de har potential att erbjuda den kontinuerliga övervakning vi ville ha, samtidigt som lösningen bygger på billigare och mindre komplex trådlös kommunikation”, berättar Jonas Nilsson, underhållsansvarig på Absolut. 

Smart Sensors, var och en ungefär lika stor som en mobiltelefon, installerades på motorer i anslutning till mäskberedningsprocessen. Det är en kontinuerlig funktion som är har kritisk betydelse för hela den övergripande driften av destilleriet. Produktionen av Absolut vodka, som uppgår till omkring 130 miljoner flaskor per år, sker med användning av svenskt vintervete av hög kvalitet som mals, kokas, jäses och därefter destilleras.

Tidig detektering

Direkt efter att sensorerna monterades på motorhuset detekterades en onormal vibrationskurva i en blandningsmotor, vilket tydde på ett möjligt fel i bärlagret. En mer djupgående analys bekräftade att det mycket riktigt rörde sig om ett defekt bärlager. Tack vare att felet upptäcktes innan någon skada uppstod fick Absolut möjlighet att åtgärda problemet under en planerad stängning, och kunde därmed undvika produktionsförlusterna i samband med ett oväntat driftstopp.  

Samtidigt avslöjade sensorerna ett andra potentiellt problem – betydande vibrationer i en av pumparna, även det i mäskberedningslinjen. Först tänkte ingenjörerna att även det handlade om ett problem med bärlagret, men det visade sig vara en ventil som hade skiftat av misstag vilket ledde till pumpkavitation.

”Sensorerna erbjuder ett enkelt sätt för oss att få en djupare inblick i mäskberedningen. Vi får möjlighet att hitta även mindre problem och åtgärda dem innan de blir allvarliga. Genom att förstå vilken kondition vår utrustning är i så kan vi planera underhållsåtgärder och anpassa dem enligt de planerade produktionsstoppen”, berättar Absoluts automationsingenjör Tony Knutsson.

”Det här projektet för Absolut är ett perfekt exempel på hur våra Smart Sensors erbjuder en kostnadseffektiv lösning för tillståndsövervakning som kan mäta vibration, temperatur och andra kritiska faktorer”, säger Brith Isaksson, Global Segment Manager för ABB:s Food & Beverage-verksamhet.  ”Absolut-teamet berättar för oss att de kan se många potentiella fördelar med att använda ytterligare Smart Sensors på annan utrustning. Och som ett nästa steg siktar de in sig på motorer i svåråtkomliga områden i anläggningen.” 

- Det är glädjande att Absolut direkt ser fördelarna med smarta sensorer när de är monterade på sina motorer. Underhåll kan nu planeras i enlighet med verkliga behov och undvika kostsamma oplanerade driftstopp, säger Ulf Hellström, lokal affärsområdeschef för Motion, ABB i Sverige.”

Dela sidan

Motorer utrustade med ABB Ability™ Smart Sensor.

Fakta

Kund

The Absolut Company AB

Plats

Åhus

Bransch

Sprittillverkning

Leverans

ABB Ability™ Smart Sensor för motorer             

Fördelar

Möjlighet att förutsäga underhållsbehov och anpassa dessa till planerade produktionsstopp.

Absolut-destilleriet i Skåne.

Mäskberedning.

Michael Lorentzon, Service ABB, Jonas Nilsson, Absolut och Tony Knutsson, Absolut.

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language