Gnistfri ”n”

Detta skydd förhindrar gnistor och för höga yttemperaturer från att uppstå i normala situationer för vilka motorn är certifierad. 

EHSR:erna i ATEX-direktivet motsvarande kategori 3 måste följas.

 • Utrustningen måste ha en konstruktion som förhindrar förutsägbara gnistkällor som kan uppstå vid normal drift.
 • Yttemperaturerna får inte överstiga de angivna maximala yttemperaturerna under de avsedda driftförhållandena, inklusive nättoleranser.

  För att installeras i Zon 2 måste motorn uppfylla kraven för Kategori 3.

  Den explosiva gasen tränger in i motorn utan att detta medför risk för explosion, eftersom:

 • Alla komponenter inne i motorn överstiger inte temperaturklassen som motorn är godkänd för.
Ingen risk för gnistbildning på grund av det material som har valts för de aktuella komponenterna, specifik anslutningskonstruktion.
Standarder som rör skyddstyp ”n”:
EN 60079-0: 2004-03
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
EN 60079-15: 2005-10
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 15: Typ av skydd ”n”
EN 50014: June 1997
Elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. Allmänna krav.
EN 50021: April 1999
Elektrisk utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. Typ av skydd ”n”
IEC 60079-0: 2004-01
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 0: Allmänna krav.
IEC 60079-15: 2005-03
Elektrisk utrustning för atmosfärer med explosiva gaser. Del 15: Typ av skydd ”n”
Märkning
Tidigare EN
IEC / Ny EN
Symbol för typ av skydd
EEx nA
Ex nA

Not: För gnistfria motorer är gasgruppen inte relevant, det enda som måste beaktas är den lägsta antändningstemperaturen.

Konstruktion

Nya krav har introducerats i standarden 60079-15:2001-02 samt i EN 50021: april 1999 beträffande minsta mekaniska gap mellan stator och rotor:
Kravet är detsamma som för EEXx e/Ex e-motorerna med utökad säkerhet för användning i zon 1.
Kravet förstärker säkerhetsaspekten för driftprestandan och även i samband med start av motorn.

Förutom minimigapet mellan rotorn och statorn garanteras att inga gnistor bildas inne i motorn genom:

 • Minimivärde för spel och krypavstånd enligt de senaste standarderna
 • Isolationsmaterial med den högsta klassen för spårningsmotstånd
 • Minst IP 54-skydd
 • Fastspänning av ledare
Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar