Global site

Gnistfria 8-40 poliga synkronmotorer för direktstart

För zon 1 och 2

Industriella processer kräver lågvarviga elmotorer med hög effekt och hög tillförlitlighet. ABB:s synkronmotorer är kompakta, lätta och enkla att anpassa. I samtliga fall arbetar vi tillsammans med våra kunder och använder oss av vår applikationsspecifika kompetens för att säkerställa att deras specifika behov tillgodoses.

ABB:s produkter är konstruerade för att hålla under en lång livslängd i kombination med en låg livscykelkostnad dessutom kan upp till 90 % av produkten återvinnas. ABB:s lågvarviga DOL-synkronmotorer kännetecknas av ett flexibelt konstruktionskoncept som gör det möjligt att anpassa motorn för i stort sett alla slags tillämpningar, installationer och krav. Det beprövade konstruktionskonceptet har visat prov på extremt bra prestanda och tillförlitlighet i olika typer av tillämpningar. ABB kan erbjuda synkronmotorer enligt ExnA.

Motorkonstruktionen förhindrar att gnistor uppstår och det medför att omgivningen inte kan antändas. ABB har lång erfarenhet av denna typ av motorkonstruktion, som är mycket tillförlitlig och håller en hög säkerhetsnivå.
Loading documents